แลคตาซอย ร่วมฝ่า COVID-19 ต่อเนื่อง ส่งมอบนมถั่วเหลือง “ซังซัง” 2,799 หีบ

Lazada

การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีความรุนแรง และไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย บริษัท แลคตาซอย จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำนมถั่วเหลืองของไทยมานานกว่า 39 ปี มีนโยบายหลักในการผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพของคนไทย เพื่อให้คนไทยได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 เดินหน้าแคมเปญ “ซังซัง…รักกัน” ครั้งที่ 2 อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดส่งมอบนมถั่วเหลืองแบรนด์ “ซังซัง” ขนาด 125 ml. 200 ml และ 300 ml. จำนวน 2,799 หีบ ให้โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล วัด มูลนิธิ รวม 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสียสละแรงกายแรงใจปฎิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 อย่างเข้มแข็ง

- 02 ซังซังบริจาคต่อเนื่อง 1 - ภาพที่ 1

- 03 ซังซังบริจาคต่อเนื่อง 0 - ภาพที่ 3