แอกซ่าประกันภัยมอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ

บรรยายภาพ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายสุริยา เกียรติพิริยะ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกและภาคใต้ และนายทนงศักดิ์ ขลุ่ยประเสริฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการภาคกลาง มอบเงินบริจาคแก่นายชิด สุขหนู (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อแล็ปท็อปและอุปกรณ์การเรียนออนไลน์อื่นๆ แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตาให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19

Pattaya School Photo

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนออนไลน์ได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพนักงานในการร่วมบริจาคเงินผ่านกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ ซึ่งตอกย้ำพันธกิจของแอกซ่าในการช่วยเหลือแบ่งปันและส่งมอบโอกาสดีๆ แก่ทุกคนในสังคม

โดยในช่วงนี้เราหวังว่าการสนับสนุนจะช่วยให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างราบรื่น และสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม เราเชื่อมั่นว่าการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและการสร้างระบบการเรียนแบบอีเลิร์นนิงที่เหมาะสมจะช่วยให้น้องๆ สามารถพัฒนาตนเอง รวมถึงยังส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มนี้พร้อมรับมือกับอนาคตข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ”

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เพื่อมอบการศึกษาให้แก่ผู้พิการทางสายตา รวมถึงสอนทักษะการดำรงชีวิตให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และค้นพบศักยภาพของตนเอง โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคน