แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “Making Health Happen” เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทย ชุมชนและโลกอย่างยั่งยืน

- Making Health Happen Main scaled - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก  เปิดตัวแคมเปญ “Making Health Happen” นำวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) อย่างยั่งยืน

สำหรับแคมเปญ Making Health Happen มีเป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าอนาคตที่ยั่งยืนนั้นขึ้นอยู่กับการที่ประชาชน (People) ชุมชน (Society) และ โลก (Planet) ของเรานั้นให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่แอสตร้าเซนเนก้าดำเนินงานในประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับดูแลสุขภาพของคนไทยตลอดมา ผ่านการค้นคว้า คิดค้น พัฒนายาและนวัตกรรมที่สามารถรักษาโรคได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายขอบเขตความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการดูแลประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้มีสุขภาพที่ดี (Making Health Happen)ต่อไป”

- Making Health Happen 1 scaled - ภาพที่ 3

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่แอสตร้าเซนเนก้าให้คุณค่าและความสำคัญเป็นลำดับแรก ตลอดเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แอสตร้าเซนเนก้า ไม่เพียงค้นคว้าและคิดค้นนวัตกรรมยา และโซลูชันต่างๆ ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วย แต่บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่เป็นมากกว่าการรักษา พร้อมกับมุ่งมั่นยกระดับระบบสาธารณสุขให้มีความยั่งยืน อาทิ โครงการ Young Health Program เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคและปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้1เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรกว่า 41 ล้านคนต่อปี หรือนับเป็น 71% ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรากฐานและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ แอสตร้าเซนเนก้ายังได้การร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ในการส่งเสริมการป้องกันโรคและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นและการรักษา เพื่อพัฒนาและขยายโซลูชันด้านสุขภาพในวงกว้างจนก่อให้เกิดสังคมที่มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

- Making Health Happen 2 - ภาพที่ 5

นอกเหนือจากการต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรในการดูแลสุขภาพของประชาชนและชุมชนแล้ว แอสตร้าเซนเนก้ายังมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ (Ambition Zero Carbon) โครงการด้านความยั่งยืนหลักของบริษัทในการผลักดันบริษัทสาขาต่างๆ รวมถึงพันธมิตรทั่วโลกให้ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2025 เพื่อเสริมสร้างโลกของเราให้แข็งแรง

แคมเปญ Making Health Happen มีเป้าหมายในการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนา เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ชุมชน และโลกอย่างยั่งยืน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link Video