โครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน จังหวัดพะเยา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาได้จัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน โดยจะมีรถบริการสินค้าวิ่งตามจุดต่างๆ แต่ละอำเภอเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มากมาย

ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษกันได้ จะได้ไม่พลาด

สามารถเช็คจุดจำหน่ายสินค้าได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1TWDF0GShYSbRTvO5TOdUfdJxmDD3FNxY/view?usp=sharing

- S 10182692 1 - ภาพที่ 1 - S 10182690 0 - ภาพที่ 3