ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ออกโปรโมชั่น ผ่อน iPhone 12 ด้วยโปรแรงเกินห้ามใจ กับบัตรเครดิต SCB
ผ่อนสบาย 0% นาน 10 เดือน+รับเครดิตเงินคืนคุ้ม 4 ต่อ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ 20 พ.ย. 63 – 29 พ.ย. 63 สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท ตามโครงการช้อปดีมีคืนของรัฐบาลได้ด้วย

 • ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท
 • ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 27,500 บาท เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ
 • ต่อที่ 3 แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท
 • ต่อที่ 4 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% (เฉพาะร้านค้าและสาขาที่กำหนด)

เมื่อมียอด ผ่อน iPhone 12 เครื่องเปล่าทุกรุ่น 0% นาน 10 เดือน ที่ร้าน Banana IT / Studio 7 ทุกสาขา, .Life / iStudio by Copperwired สาขา SIAM PARAGON, CENTRAL WORLD, CENTRAL RAMA 3, CENTRAL EMBASSY, iStudio by SPVI สาขา CENTRAL RAMA 9, SEACON SQUARE SRINAKARIN, CENTRAL CHAENGWATTANA และ iStudio by Uficon สาขา FASHION ISLAND, THE MALL NGAMWONGWAN ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 – 29 พฤศจิกายน 2563

เงื่อนไข ผ่อน iPhone 12 SCB

เงื่อนไขต่อที่ 1

 • รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 6,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อมียอดแบ่งจ่ายนาน 10 เดือน  รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป 20,000 -24,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท, รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป 25,000-34,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท,รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป 35,000-49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 700 บาท,รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป 50,000 บาทขึ้นไปรับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อร่วมรายการ) พิมพ์ ITI วรรค ตามด้วยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ทำรายการแบ่งจ่ายภายใน 60 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแสดงยอดที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรฯ (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • รายการชำระเต็มจำนวน, Call For Dee Jung รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้

เงื่อนไขต่อที่ 2

 • ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55% เมื่อยอดแบ่งจ่ายต่อเซลส์สลิป ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบัตรเครดิตแฟมิลี่ พลัส, บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท โดยใช้คะแนนเท่ายอดซื้อสินค้าก่อนแบ่งชำระตามเซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 10%, ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 2 เท่าของยอดซื้อตามเซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 20% ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 3 เท่าของยอดซื้อตามเซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 30%, ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 4 เท่าของยอดซื้อตามเซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 40% และใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 5 เท่าของยอดซื้อตามเซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 55% ที่จุดขาย ตัวอย่าง ลูกค้ามียอดแบ่งจ่าย 30,000 บาทใช้คะแนนสะสม 2 เท่าของยอดแบ่งจ่ายเท่ากับ 60,000 คะแนน จะได้รับเครดิตเงินคืน 6,000 บาท หรือลูกค้ามียอดแบ่ง 51,900 บาท ใช้คะแนนสะสม 5 เท่าของยอดแบ่งจ่ายได้สูงสุดที่ 250,000 คะแนน จะได้รับเครดิตเงินคืน 27,500 บาท
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 250,000 คะแนน/ท่าน (เครดิตเงินคืนไม่เกิน 27,500 บาท/ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายตามเซลล์สลิป
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้คะแนนสะสมภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการตัดคะแนนสำเร็จ หรือภายใน 60 วันในกรณีไม่สามารถทำการตัดคะแนนตามปกติได้ โดยแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป ที่ธนาคารส่งให้ผู้ถือบัตรในรอบบัญชีนั้นๆ
 • เครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

เงื่อนไขต่อที่ 3

 • ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards ยกเว้นบัตรเครดิตแฟมิลี่ พลัส, บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 20,000 คะแนน/ท่าน (เครดิตเงินคืนไม่เกิน 2,000 บาท/ท่าน/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) ไม่รวมกับต่อที่ 2
 • เครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้คะแนนสะสมภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการตัดคะแนนสำเร็จ หรือภายใน 60 วันในกรณีไม่สามารถทำการตัดคะแนนตามปกติได้ โดยแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืน ไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป ที่ธนาคารส่งให้ผู้ถือบัตรในรอบบัญชีนั้นๆ
 • เครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

เงื่อนไขต่อที่ 4

 • สำหรับโปรโมชั่นเครดิตเงินคืนของแต่ละร้านค้า ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แบ่งชำระตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน นับจากรายการสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน 1,200 บาท สำหรับสินค้า iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max ทุกรุ่น ณ ร้าน iStudio by SPVI สำหรับ 30 ท่านแรกต่อสาขา จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 เครื่อง สำหรับท่านที่ 31 เป็นต้นไปรับเครดิตเงินคืน 800 บาท
 • โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน 4% สำหรับสินค้า iPhone 12 ทุกรุ่น ณ ร้าน iStudio by Uficon สำหรับ 30 ท่านแรกต่อสาขา จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 เครื่อง สำหรับท่านที่ 31 เป็นต้นไปรับเครดิตเงินคืน 2%
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดเป็นไปตามเงื่อนไขของร้านค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับเครื่องเปล่าเท่านั้น
 • โปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ ณ ร้านค้า และสาขาที่ร่วมรายการ
 • เครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้