โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ที่ รพ. บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

มะเร็งปอด หนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย โดยส่วนมากผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดจะไม่ค่อยมีอาการแสดงในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคเมื่อมีการเจริญเติบโตของมะเร็งมากขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม มะเร็งปอดสามารถรักษาให้หายได้ หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอแนะนำโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ตรวจหาความผิดปกติของปอด Low – Dose CT Scan เพื่อคัดกรองมะเร็งปอด ซึ่งได้รับปริมาณรังสีน้อย แม่นยำปลอดภัย ตรวจง่ายใช้เวลาไม่นาน อีกทั้งยังตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ราคา 5,400 บาท
เริ่มวันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

สั่งซื้อออนไลน์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก > https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/144
นัดหมายล่วงหน้าก่อนการตรวจอย่างน้อย 1 วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :
• ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารสมสราญ โทร 02 532 4444 ต่อ 1111, 1120
• ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบัณดารี โทร 02 532 4444 ต่อ 1130, 1227

2566 1040