โรงพยาบาลพระรามเก้า จับมือ โรงพยาบาลเขมา กัมพูชา ปูพรมสู่กลุ่มประเทศ CLMV

รศ.นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล (ที่3ซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า , นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (ที่4ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมด้วย ดร.ซม เลียะเคียนา (Dr.Som Leakhena) (ที่2ซ้าย) ผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการแพทย์ ประเทศกัมพูชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านโรคไต แนวทางการปฏิบัติในการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และขยายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV ในด้านการดูแลรักษาให้มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายไต โดยมุ่งหวังให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยจุดมุ่งหมาย “ไตใหม่ ชีวิตใหม่” โดยมี ดร.อิม สารุน (Dr.Im Sarun) (ที่1ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงพยาบาลเขมมา อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศกัมพูชา ให้เกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วๆ