โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID – 19 บูสเตอร์ Pfizer ไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมเคอลเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID – 19 บูสเตอร์ Pfizer ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมของ รพ.บี.แคร์ฯ เท่านั้น ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 16.00 น.

เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารอนันตรา ชั้น 4

สำหรับผู้ขอรับบริการฉีดวัคซีนกรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนรับวัคซีน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bcaremedicalcenter.com/News-detail/133

- Walk - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: nuttarika.r

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ