โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ บริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป พร้อมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ได้บริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

- 17.06.22 0 - ภาพที่ 1 - IMG 0835 1 - ภาพที่ 3