โอซีซี ปันน้ำใจให้สตรีด้อยโอกาส มอบมสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ มูลนิธิเพื่อนหญิง

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมถั่วเหลือง ฯลฯ รวมมูลค่ากว่า 220,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิเพื่อนหญิง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มสตรีด้อยโอกาสให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

โดยมี บัณฑิต แป้นวิเศษ หัวหน้าฝ่ายรณรงค์และขับเคลื่อนนโยบายด้านสตรี เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิเพื่อนหญิง เมื่อเร็ว ๆ นี้

CSR