โฮมโปร จับมือ พันธมิตรกว่า 60 บริษัท มอบเงินบริจาคให้กับศิริราชมูลนิธิ จากโครงการ One HomePro Fun Walk

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร จับมือพันธมิตรกว่า 60 บริษัท ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ภายใต้โครง “One HomePro Fun Walk 2023 ก้าวเพื่อผู้สูงวัยในภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลศิริราช” สมทบทุนก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะให้บริการรองรับผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ พร้อมเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

hpsiriraj07

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร เปิดเผยว่า แนวคิดริเริ่มสำหรับโครงการ “One HomePro Fun Walk” เกิดจากความตั้งใจส่งเสริมและรณรงค์พนักงานในองค์กรและบุคลากรคู่ค้าให้หันมาสนใจดูแลสุขภาพ ด้วยการวิ่ง เดิน ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างร่างกายแข็งแรงเกิดความพร้อมในการทำงาน เป็นจุดเริ่มของการดูแลครอบครัวและต่อยอดไปสู่การเป็นต้นแบบให้ทุกคนสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ตอบแทนกลับคืนสังคม ด้วยการตระหนักถึงการดูแลผู้สูงวัยในประเทศไปด้วยกัน

โจทย์หลักที่โครงการฯ วางไว้ คือการผลักดันการออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กับให้ความสำคัญในผู้สูงวัย โดยส่งเสริมพนักงานโฮมโปรทั่วประเทศ 150 ทีม รวมกว่า 8,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แอปพลิเคชัน Wirtual เป็นเครื่องมือในการนับก้าว พร้อมแปลงเป็นเงินบริจาคในโครงการ ‘ก้าวเพื่อผู้สูงวัยในภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลศิริราช’ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดการนับในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลากว่า 3 เดือน” รวมเงินที่ร่วมบริจาคกว่า 2,000,000 บาท

ด้าน ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า โรงพยาบาลศิริราชรู้สึกประทับใจในแนวคิดและความตั้งใจส่งเสริมสุขภาพพนักงานของโฮมโปรอย่างมาก รวมถึงการนำผู้คนมากมายมาเป็นกำลังร่วมดูแลสังคมผู้สูงวัยให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทุกก้าวที่ถูกนับในโครงการครั้งนี้ จะถูกนำไปสมทบทุนก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะให้บริการรองรับผู้สูงอายุจากทั่วประเทศในช่วงปลายปี 2566 นี้ พร้อมเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป