ไดกิ้น เดินหน้าจัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2” ที่แรกในประเทศไทย ยกระดับทักษะ พัฒนาคนอาชีวะ-ช่างเครื่องปรับอากาศ

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2” พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศและเครื่องมือสำหรับใช้งาน เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะ ครู-อาจารย์ ช่าง และคนที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้ถึงวิธีการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Pic 4 0

มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้เดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนากำลังคนอาชีวะอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2” ขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หรือ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศและเครื่องมือสำหรับใช้ในศูนย์ฯ ซึ่งการจัดตั้งในครั้งนี้ นับเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะยกระดับทักษะของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ให้มีทักษะด้านเครื่องปรับอากาศที่สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน

“ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2 ยังเป็นรูปแบบของศูนย์ซ่อมบำรุง และ Learning Center ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศเข้ามาเรียนรู้และสัมผัส ถึงวิธีการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงให้กับคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนอาชีวะ ครู-อาจารย์ ช่างเครื่องปรับอากาศ หรือแม้กับประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความสามารถสำหรับการดูแลเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะส่งผลด้านการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานได้แล้ว ยังช่วยเบิกทางให้นักเรียนอาชีวะ มีโอกาสที่ดีในการประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป”

Pic 5 1

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2 นี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กับ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมได้รับเกียรติจาก นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ นายเสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังร่วมมอบเกียรติบัตร ให้กับวิทยากรฝึกอบรม, ผู้สนับสนุนโครงการฝึกอบรม, ผู้สนับสนุนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2 และผู้ประสานงานโครงการ อีกด้วย

ทั้งนี้ ไดกิ้น ยังได้ให้การส่งเสริมและจัดกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับครู-อาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยไดกิ้น ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจการทำงานขั้นพื้นฐานของระบบเครื่องปรับอากาศทั้งสำหรับที่อยู่อาศัย (residential) และเชิงพาณิชย์ (commercial) ทั้งยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และขยายผลองค์ความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ กระจายลงสู่ระดับภูมิภาค โดยเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา