ไต้หวันฉลองวันโซลูชันในไทย โชว์โซลูชันเมืองอัจฉริยะ

Lazada

สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม (IDB) ไต้หวัน ได้ฉลองโซลูชันเดย์ (Solution Day) เมื่อเวลา 13:30 น. ของวันที่ 20 กันยายนที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้วางระบบไต้หวันกับผู้ผลิตชาวไทย ซึ่งภายในงานนั้น ผู้ผลิตที่มีการดำเนินงานในนิคมอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย และผู้วางระบบจากไต้หวัน ได้ร่วมกันจัดแสดงตัวอย่างที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีการรวมระบบ SI ที่ “ผลิตในไต้หวัน”

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาโซลูชันเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้ นิคมอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการสื่อสารแบบหน้าต่อหน้ากันระหว่างผู้ผลิตเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีอัจฉริยะ โซลูชั่นเดย์เปิดตัวโซลูชันที่มีมากมาย คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มให้ผู้วางระบบไต้หวันใช้เข้าตลาดไทยได้ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันผลสำรวจและแนวโน้มต่าง ๆ ในตลาด SI ทั่วโลกด้วย

- Taiwan - ภาพที่ 1

คุณเยิน เฟิงจื่อ (Michael Yen) รองหัวหน้า IDB กล่าวในสุนทรพจน์ว่า การส่งออกโซลูชัน SI ของไต้หวันประสบความสำเร็จเพราะได้การสนับสนุนที่องค์กรของเขามีให้ตลอดมา ซึ่งในปีนี้ โซลูชันเดย์ได้เริ่มเฉลิมฉลองในวันเดียวกับการเปิดนิคมอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย โดยหวังช่วยให้ผู้ผลิตในไทยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้วางระบบของไต้หวันนำเสนอ ในแง่ของเมืองอัจฉริยะอีกทั้งยังเพื่อสร้างความร่วมมือ

ผู้ผลิต 6 รายใหญ่ของไต้หวันได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน เพื่อแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมนี้ และเกี่ยวกับโซลูชันที่แต่ละฝ่ายนำเสนอในปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพอากาศและการวิเคราะห์ AI จากซีเอเอ็มอีโอ (CAMEO) การขนส่งอัจฉริยะจากเอฟอีทีซี อินเตอร์เนชันแนล (FETC International) อาคารอัจฉริยะจากชิโคนี พาวเวอร์ (Chicony Power) การจัดการการจัดเก็บพลังงานจากทรีอีกรีน (3Egreen)

แอปพลิเคชันตรวจจับการตกและระบุตำแหน่ง SOS ด้วยเทคโนโลยี AIoT จากชุน ไม คอมมิวนิเคชัน ซิสเต็มส์ (Chiun Mai Communication Systems) โซลูชันปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาอย่างเอไอ แชทบอท (AI Chatbot) จากอินทูมิท (Intumit Inc.) ตลอดจนแพลตฟอร์มการจัดการอัจฉริยะเพื่อการบำบัดน้ำและน้ำเสียจากจีเอสดี เทคโนโลจีส์ (GSD Technologies) พร้อมกันนี้ทางนิทรรศการหวังที่จะเน้นย้ำความทุ่มเทของไต้หวันในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก และการแบ่งปันผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์วงการ SI ของไต้หวันในระดับสากล พร้อมโปรโมทไต้หวันให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1905974/Solution_Day.jpg
คำบรรยายภาพ – ภาพผู้ผลิตในไทยและไต้หวันในวันโซลูชันเดย์ ที่ซินฮับ ดิจิ-เทค คอมมิวนิตี ประเทศไทย

ติดตามเพจ