ไทยน้ำทิพย์ มอบขวดน้ำพลาสติก PET 1,000 กิโลกรัม ร่วมสนับสนุนโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”

คุณรัฐภัทร์ ศรีเลิศ ผู้อำนวยการบริหารลูกค้ารายสำคัญ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ร่วมสนับสนุนขวดน้ำดื่มพลาสติก PET จำนวน 1,000 กิโลกรัม ในโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”

โดยมีคุณณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับมอบ

โดยขวดพลาสติก PET ดังกล่าวจะนำไปอัพไซเคิลเป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล ที่สามารถนำไปซักและใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง (Reusable PPE) ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลน

เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (ชุด PPE 1 ชุด ใช้ขวดน้ำพลาสติกจำนวน 18 ขวด) ณ สำงานใหญ่บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ไทยน้ำทิพย์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง