ไทยน้ำทิพย์ ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลก ให้ผู้ค้าย่านตลาดน้อย หนุนสตรีทฟู้ดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณนพรัตน์ อรุณงาม ผู้อำนวยการขาย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด พร้อมด้วย คุณอัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์ DECC สวทช. ร่วมส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกแก่ คุณอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และตัวแทนผู้ค้ารอบเขตสัมพันธวงศ์ กาลวา ตลาดน้อย ตรอกโรงหมู

โดยรถเข็นที่มอบให้กับผู้ค้าจะมีระบบการบำบัดน้ำ บำบัดควัน ก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม และตกแต่งตามอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ เพื่อความโดดเด่นสวยงามและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยของอาหารสตรีทฟู้ด ตอบโจทย์ “รักษ์โลก” และ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ca001 0 - ภาพที่ 1

- ca003 1 - ภาพที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ไทยน้ำทิพย์

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ