ไทยเฮิร์บ มอบทุนการศึกษา วันแรงงานแห่งชาติ 2565

ตัวแทนจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 100 หลอด ให้แก่โรงเรียนวัดผึ่งแดด ( บุญสืบวิชชนูปถัมภ์ ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลานของผู้ใช้แรงงานต่อไป เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่
คุณนัทกานต์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2956-5276 E-mail : pr@newsperfect.co.th

- 1 RcuF4kWp7nO5 - ภาพที่ 1