ไทยเฮิร์บ ออกบูธ งานประชุมส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากกัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม ร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าศุขไสยาศน์ และแก้ลมแก้เส้น ตำรับยากัญชา ในงานประชุมหารือ เพื่อส่งเสริมการประกอบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

#ไทยเฮิร์บ #กัญชา #สมุนไพรไทย #ตำรับยาศุขไสยาศน์ #ผลิตภัณฑ์กัญชา #ผลิตภัณฑ์ไทยเฮิร์บ

- 1 WvYcPLVJ7r54 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Newsperfect

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ