10 สาขาวิชาที่โลกต้องการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 สาขาวิชาที่โลกต้องการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2565
สนใจสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม https://www.fit.ssru.ac.th
—————————————-
รอบ 1 Portfolio วันที่ 1 ตุลาคม – 7 มกราคม 2565
รอบ 2 Quota วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
รอบ 3 Admission (ผ่านระบบ TCAS) วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
รอบ 4 Direct Admission วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565
—————————————-
#dek65, #dek66, #dek67, #admission65, #tcas65, #ssru, #fitssru, #Portfolio,
มาสมัครนะ แอดอยากเจอ

241038629