แจก 20 รูปเศร้าๆ ไว้โพสใส่แคปชั่น สื่อสารอารมณ์ ระบายความรู้สึกของตัวเอง

รูปเศร้าๆ

ความเศร้า” หมายถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องการได้สิ่งที่เราต้องการ หรือต้องการออกจากสถานการณ์ที่ไม่ดี แต่ไม่สามารถทำได้ หรือเกิดจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือเศร้าโศก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเรา อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น ความสูญเสียคนที่เรารัก การแยกกันของคู่รัก การเสียงานหรือเงินเดือน การล้มเหลวในการทำงาน หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าหรือไม่มีแรงจะต่อสู้ต่อไป

การมีความเศร้าเป็นสิ่งธรรมชาติของมนุษย์ แต่หากเป็นเรื่องที่เราประสบปัญหาตลอดเวลาหรือมีอาการที่รุนแรงกว่านั้น อาจแสดงถึงอาการซึมเศร้า ซึ่งต้องรักษาด้วยการรักษาทางการแพทย์และการดูแลด้านจิตใจ ในบางครั้งการค้นหาความช่วยเหลือจากเพื่อนและคนในครอบครัวสามารถช่วยให้เรามีแรงในการต่อสู้กับความเศร้าได้เช่นกัน

เป็นเรื่องธรรมดาที่ในหนึ่งวันเราจะมีได้หลากหลายอารมณ์ บางวันอาจจะเป็นวันที่ดี แต่แน่นอนว่ามันคงไม่ใช่ทั้ง 24 ชั่วโมงอย่างแน่นอน ในชีวิตเราพบเจอสิ่งที่ทำให้มีความสุข สิ่งที่กวนใจ สิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ มีทั้งเรื่องที่สามารถสื่อสารออกมาได้ บางเรื่องก็สื่อสารออกมาตรงๆ ไม่ได้ โชคดีหน่อยที่บางเรื่อง รวมถึงบางคนมีพื้นที่ปลอดภัยให้บอกเล่าเรื่องราว มีพื้นที่ให้ระบาย

แต่ก็มีอีกหลายคน และหลายเรื่องที่ไม่สามารถเล่า หรือบอกคนอื่นตรงๆ ได้ การโพสความรู้สึก ระบายลงโซเซียลก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเครียดได้ พร้อมแคปชั่นโดนๆ ก็อาจจะช่วยให้รู้สึกว่าเราได้สื่อสารความรู้สึก ความเครียดออกไปได้ไม่มากก็น้อย

สำหรับใครที่กำลังมองหารูปเศร้าๆ ไว้โพสใส่แคปชั่นเศร้าๆ สื่อสารอารมณ์ ระบายความรู้สึกของตัวเอง เราได้ค้นหารูปเศร้าๆ จำนวน 20 รูปมาให้ทุกท่านได้โหลดไปโพสใส่แคปชั่น สื่อสารอารมณ์ ระบายความรู้สึกของตัวเองในช่องทางโซเซียลของตัวเอง

แต่ถ้าคุณรู้สึกว่า คุณไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ หรือไม่ดีขึ้น การพบผู้เชียวชาญเป็นทางออกมีปลอดภัยมากๆ

แจก 20 รูปเศร้าๆ ไว้โพสใส่แคปชั่น

รูปเศร้าๆ - pexels photo 1280162 - ภาพที่ 2

Photo by Jeswin Thomas from Pexels: https://www.pexels.com/photo/person-sitting-on-bench-under-tree-1280162/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 670720 - ภาพที่ 4

Photo by Lukas Rychvalsky from Pexels: https://www.pexels.com/photo/person-standing-near-lake-670720/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 694458 - ภาพที่ 6

Photo by Daffa Rayhan Zein from Pexels: https://www.pexels.com/photo/man-in-gray-shit-sitting-on-rock-boulder-694458/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 2865901 - ภาพที่ 8

Photo by Keenan Constance from Pexels: https://www.pexels.com/photo/woman-sitting-on-wooden-planks-2865901/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 2914753 - ภาพที่ 10

Photo by Brett Sayles from Pexels: https://www.pexels.com/photo/monochrome-photo-of-person-sitting-on-curb-2914753/

รูปเศร้าๆ

Photo by Inzmam Khan from Pexels: https://www.pexels.com/photo/man-in-black-shirt-and-gray-denim-pants-sitting-on-gray-padded-bench-1134204/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 764880 - ภาพที่ 13

Photo by Bob Price from Pexels: https://www.pexels.com/photo/man-walking-on-floor-764880/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 576494 - ภาพที่ 15

Photo by rebcenter moscow from Pexels: https://www.pexels.com/photo/person-in-gray-hoodie-holding-beer-576494/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 247314 - ภาพที่ 17

Photo by Pixabay from Pexels: https://www.pexels.com/photo/woman-looking-at-sea-while-sitting-on-beach-247314/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 509127 - ภาพที่ 19

Photo by Pixabay from Pexels: https://www.pexels.com/photo/woman-walking-in-beach-509127/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 1478685 - ภาพที่ 21

Photo by Keegan Houser from Pexels: https://www.pexels.com/photo/person-sitting-on-rock-on-body-of-water-1478685/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 2416871 - ภาพที่ 23

Photo by t4hlil from Pexels: https://www.pexels.com/photo/monochrome-photo-of-person-wearing-black-jacket-2416871/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 1046567 - ภาพที่ 25

Photo by Abdulrahman Abu Shaer from Pexels: https://www.pexels.com/photo/man-wearing-mask-sitting-near-window-panel-1046567/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 3693039 - ภาพที่ 27

Photo by cottonbro from Pexels: https://www.pexels.com/photo/man-in-black-pants-sitting-on-bed-3693039/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 3132388 - ภาพที่ 29

Photo by Andrew Neel from Pexels: https://www.pexels.com/photo/photo-of-man-leaning-on-wooden-table-3132388/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 66757 - ภาพที่ 31

Photo by Serkan Göktay from Pexels: https://www.pexels.com/photo/person-wearing-grey-and-orange-hoodie-sitting-on-brown-wooden-park-bench-during-daytime-66757/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 720362 - ภาพที่ 33

Photo by Min An from Pexels: https://www.pexels.com/photo/man-in-black-dress-shirt-with-blue-denim-shirt-sitting-on-black-concrete-bench-near-green-plants-720362/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 1264438 - ภาพที่ 35

Photo by Renato from Pexels: https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-hand-near-window-1264438/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 734479 - ภาพที่ 37

Photo by Sameel Hassen from Pexels: https://www.pexels.com/photo/man-sitting-near-brown-wood-plank-734479/

รูปเศร้าๆ - pexels photo 1601458 - ภาพที่ 39

Photo by Tomas Williams from Pexels: https://www.pexels.com/photo/person-sitting-on-brown-wood-log-1601458/

ติดตามเพจ