บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จับมือ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 นำผลงานภาพถ่ายจากนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จาก 14 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการมาจัดแสดง

พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพในแต่ละประเภท มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งยังส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักถ่ายภาพ รวมถึงผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพได้ใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ

Pic Exhibition 3Krung x Sony Alpha University Camp 12 - โซนี่ไทย เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp

โดยนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018” เปิดให้ชมแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ตลอดระยะเวลา 5 เดือนของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนฝีมือด้านการถ่ายภาพอย่างเข้มข้นจากช่างภาพมืออาชีพผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา และผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะต้องส่งผลงานเข้าประกวดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพใน 3 ประเภท โดยจะได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้เป็นที่เรียบร้อย

Pic Exhibition 3Krung x Sony Alpha University Camp 14 - โซนี่ไทย เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ประเภท Street Photo

รางวัลชนะเลิศได้แก่ พัทธ์ วีระวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลเป็นกล้อง Sony A7 II Kit มูลค่า 43,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ The Base of Siam, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สุกฤษฎิ์ ปัจจันตดุสิต จากมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับกล้อง Sony RX100 IV มูลค่า 26,990 บาท พร้อม

หนังสือภาพ Muang Krung Muang Thep และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ณัฐพล มาซา จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับหูฟัง SONY Extra Bass มูลค่า 5,490 บาท พร้อมหนังสือภาพ Sukho+Tai และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ศิวภูมิ ยามาซากิ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ณัฐชัช วชิรวราการ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้รับหนังสือ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ

  • ประเภท Landscape & Travel

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จิรวัฒน์ ตันประเสิรฐ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็นกล้องถ่ายภาพ SONY A7 II Kit  มูลค่า 43,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ The Base of Siam, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สุกฤษฎิ์ ปัจจันตดุสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับกล้อง SONY A6300 Kit  มูลค่า 31,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ Muang Krung Muang Thep และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ศิวภูมิ ยามาซากิ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับลำโพง SONY Extra Bass มูลค่า 5,490 บาท พร้อมหนังสือภาพ Sukho+Tai และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สุพิชชา สระแก้ว จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, พัทธ์ วีระวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนภสินธุ์   คงสมจิตต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะได้รับหนังสือ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ

  • ประเภท Creative

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศิริน ม่วงมัน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็น กล้อง Sony A7 II Kit มูลค่า 43,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ The Base of Siam, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ธีรศิลป์ สุดดี           จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับกล้อง Sony RX0 มูลค่า 24,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ Muang Krung Muang Thep และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ณัชริดา ยาทองไชย จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับหูฟัง SONY Extra Bass มูลค่า 5,490 บาท พร้อมหนังสือภาพ Sukho+Tai และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, สุธาสินี คงเจียมศิริ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และพริมรตา ศิริพงษ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับหนังสือ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ

สำหรับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท นอกจากจะได้รับผลิตภัณฑ์จากโซนี่แล้ว ยังจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันนี้ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 อีกด้วย