โปรเซสเซอร์ 3rd Gen AMD EPYC ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการประมวลผลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ VM Google Cloud

Lazada

AMD ประกาศเปิดตัวระบบการประมวลผลบนเครื่องเวอร์ชวลแมชชีน Google Cloud N2D Virtual Machine (VMs) ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการประมวลผลบนโปรเซสเซอร์ AMD EPYC™ 7003 Series โดยจากข้อมูล Google Cloud พบว่าเครื่อง N2D VM ให้ประสิทภาพต่อราคาดีกว่า 30% โดยเฉลี่ยสำหรับเวิร์คโหลดการทำงานที่หลากหลาย เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ 2nd Gen AMD EPYC รุ่นก่อนหน้า

จุดเด่นบางส่วนของเครื่อง N2D VM:

• รองรับลูกค้าที่ใช้งานในด้านเวิร์คโหลดประสิทธิภาพสูงที่ต้องการความสมดุลระหว่างการประมวลผลและแบนด์วิดท์ที่มีหน่วยความจำประสิทธิภาพสูง เช่น การให้บริการด้านเว็บไซต์ ฐานข้อมูล การแปลงรหัส และการประมวลผลภาพ
• โปรเซสเซอร์เสมือน (vCPUs) สูงสุด 224 vCPUs สำหรับเวิร์คโหลดที่ต้องการเธรดการทำงานประสิทธิภาพสูง และหน่วยความจำขนาด 8GB ต่อหนึ่งโปรเซสเซอร์เสมือน
• ประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลระดับสูงพร้อมรองรับ persistent disk และ SSD สูงสุดถึง 9TB
• พร้อมรองรับโซลูชั่น Confidential Computing ในอนาคต โดยใช้ฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงภายในโปรเซสเซอร์ AMD EPYC

- AMD Logo - ภาพที่ 1