ACC มอบชุด PPE สนับสนุนทีมกู้ภัยบางปะกง

ตัวแทน กู้ภัยบางปะกง รับมอบชุด (PPE : Personal Protective Equipment) เพื่อสนับสนุนภารกิจของทีมกู้ภัย บางปะกงในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR ในโครงการ ACC “ ส่งมอบกำลังใจ” สู้ COVID-19 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นอกจากคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ แล้วยังมีหน่วยงานกู้ภัยที่ปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากโควิต ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดโครงการดังกล่าว นำโดยนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ตัวแทนบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรม CSR พร้อมด้วยทีมงาน ได้สนับสนุนชุด PPE ให้กับ “ ทีมกู้ภัยบางปะกง “ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ACC ขอขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเราพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตนี้และขอร่วมต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

ที่มาของข่าว www.acc1976.com

- CSR2s small - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

บทความถูกโพสที่: https://digitalmore.co/

ติดตามเพจ