ร่วมขับเคลื่อนผู้นำเยาวชน พลเมืองคาร์บอนต่ำ กลุ่มทรู ผนึกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมพลังโครงการ ACE Youth Camp 2022

- 049 1 - ภาพที่ 1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการฯ (กลาง) พร้อมด้วย กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด (ที่ 3 จากซ้าย) มูลนิธิโลกสีเขียว โดย ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ (ที่ 2 จากขวา) และ สวนนงนุชพัทยา โดย ศาสตราจารย์ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ที่ปรึกษา (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชน พลเมืองคาร์บอนต่ำ ACE Youth Camp 2022 เพื่อให้ความรู้

และยกระดับขีดความสามารถเยาวชนไทยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจก อันสอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการปลูกฝังเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกในปัจจุบัน

- 049 2 - ภาพที่ 3

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล ห้องเรียนเสมือนจริง True VROOM ภายใต้ True VWorld เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มคุณภาพสำหรับการอบรมออนไลน์ให้แก่เยาวชนที่ร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังมอบซิมทรู 5G เรียนที่บ้าน เพื่อใช้เข้าอบรมและเรียนออนไลน์ ผ่าน True VROOM VLearn และทรูปลูกปัญญา พร้อมเข้าเว็บไซต์สถานศึกษาฟรี โดยไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดี เล่นโซเชียล เล่นเกม และใช้งาน True WiFi ฟรี ไม่จำกัด ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ

เยาวชนผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th หรือ facebook: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ facebook: ACE – Action for Climate Empowerment Thailand

#SustainableTogether #TrueTogether
#BestwithTrue5G #True5G
#ACEYouthCamp2022