ADA ชู Data Driven ช่วยนักการตลาดสร้างยอดขาย

- K Dean - ภาพที่ 1

เอดีเอ ดิจิทัล ประเทศไทย ผู้นำด้านเทคโนโลยีการตลาด เอเจนซี่ของประเทศไทย แนะนักการตลาด ใช้กลยุทธ์ Data Driven ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล ชูเครื่องมือ XACT DATA ลิขสิทธิ์เฉพาะของ ADA เข้าถึงฐานลูกค้ากว่า 45 ล้านราย ทั่วประเทศ เจาะไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว เดินทาง เจาะใจกลุ่มเป้าหมาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านยอดขายอย่างแม่นยำ

นายแดน ศรมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดีเอ ดิจิทัล ประเทศไทย จำกัด ผู้นำในการให้บริการการตลาดดิจิทัลครบวงจร ทั้งในด้าน Data Analytics (ดาต้า แอนนะลิททิค) และการใช้เทคโนลียีการตลาด (MarTech) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า แนวโน้มการตลาดในยุคปัจจุบันต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงลูกค้าอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น และมีความต้องการที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงต้องใช้กลยุทธ์ Data Driven for marketing (ดาต้า ดริฟเวิน ฟอร์ มาร์เก็ตติ้ง) โดยใช้ข้อมูลที่มีมหาศาลผนวกกับเทคโนโลยีการตลาดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายฐานธุรกิจของลูกค้า

บริษัท เอดีเอ ดิจิทัล ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์การตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร เริ่มต้นด้วย Data ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสาร การซื้อสื่อโฆษณา รวมไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีทางการตลาด เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและวัดผลได้ด้วย Data ปัจจุบัน เอดีเอ ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีทีมงานมากกว่า 800 คน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล นักการตลาด สื่อดิจิทัล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

แดน กล่าวว่า ที่เอดีเอ จะมีฐานข้อมูลที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทสามารถเข้าถึงฐานลูกค้า 375 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เก็บจากพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัล โซเชี่ยล มีเดีย รวมทั้งแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งในประเทศไทย เรียกว่า “XACT DATA” (เอ็กแซ็กท์ ดาต้า) ซึ่งเป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่มีให้บริการเฉพาะเอดีเอเท่านั้น โดยสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ 45 ล้านคนทั่วประเทศ และสามารถเจาะลึกถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภค ครอบคลุมการให้บริการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่

  1. อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์
  2. อุตสาหกรรมค้าปลีก รถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์
  3. สินค้าอุปโภค – บริโภค
  4. บริการทางการเงิน
  5. การท่องเที่ยว และเดินทาง

“เครื่องมือ XACT DATA (เอ็กแซ็กท์ ดาต้า) ของเอดีเอ จะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม ดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถเลือกเครื่องมือการตลาดที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีก ท่องเที่ยว บริการทางการเงิน ทำให้การสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และวัดผลด้านยอดขายได้ ด้วยฐานข้อมูลมหาศาลที่เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ” แดนกล่าว

สำหรับกระบวนการทำงานของ XACT DATA จะเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือเฉพาะของ XACT ที่เก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์ จากนั้นจะแยกประเภทของกลุ่มเป้าหมาย และเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพื่อสื่อสารแคมเปญโฆษณาออกไป เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์มือถือ

ปัจจุบัน มีลูกค้าที่ใช้บริการ XACT DATA ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เทเลคอม ธุรกิจค้าปลีก รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยว ตลอดจนร้านอาหารต่าง ๆ ถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะตัว มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และสามารถวัดผลด้านยอดขายได้

ติดตามเพจ