Adjust เผยสถิติรการติดตั้งแอปสูงในเทศกาลสงกรานต์

- image001 4 - ภาพที่ 1

เทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนถือเป็นเทศกาลแห่งปีสำหรับประเทศไทย จากข้อมูลของ Adjust ปี 2563 และ 2564 พบว่ามีการติดตั้งแอปสูงมากขึ้นในช่วงเทศกาล ตั้งแต่เดือนเมษายนและจวบจากนั้นไป

- image003 5 - ภาพที่ 3

จากข้อมูลของ Adjust พบว่าในเดือนเมษายน 2563 มีการใช้แอปมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์และมีการใช้ที่ลดลงหลังจากช่วงเทศกาล แต่ข้อมูลจากปี 2564 แสดงให้เห็นว่ามีการใช้แอปที่สูงขึ้นในช่วงสงกรานต์ และมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี