WFH ผ่านไปแล้ว แต่ธุรกิจ Adobe ยังคงเติบโตในทุกส่วน

adobe creative cloud logo 1920w

รายงานผลประกอบการของไตรมาสสุดท้ายปี 2022 ของ Adobe เผยว่ามีรายได้รวม 4,525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็น 110% จากไตรมาสที่ 4 ในปี 2021

ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่ม Digital Media และ Digital Experience ในภาพรวมของธุรกิจ และมีแนวโน้มที่จะทำกำไรต่อไปอีกเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีเรื่องของภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนก็ตาม

ที่มา : Adobe