“แอดไวซ์” ชูแนวคิด “ลด” การใช้พลาสติก รณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใต้แนวคิด “สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี ธุรกิจยั่งยืน”

Pic Advice

“แอดไวซ์” ปูพรมนโยบายลดการใช้พลาสติกในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ ภายใต้แนวคิด “สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี ธุรกิจยั่งยืน” เพื่อลดปัญหาขยะจำพวกพลาสติกและเม็ดพลาสติกที่ใช้เวลานานในการย่อยสลาย และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม

นายฉัตรชัย สายบัว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ผู้นำศูนย์รวมอุปกรณ์ไอทีครบวงจรที่มีสาขาครอบคลุมกว่า 350 สาขาทั่วประเทศไทยและสปป.ลาว เผยว่า จากข้อมูลสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 (เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.) หรือ World Environment Day ระบุว่า ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครภาพรวมมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 9,500 ตันต่อวัน และ ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2564 ที่ผานมาลดลงเหลือ 8,800 ตันต่อวัน

แต่ในทางกลับกันสัดส่วนของ ‘ขยะพลาสติก’ กลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติในช่วงการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’ เนื่องจากการที่คนอยู่บ้านและมีพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมาส่งบ้านมากขึ้น ทำให้ปัญหาพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์และการขนส่งเหล่านั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเพิ่มปริมาณขยะพลาสติกจากปกติ 15% เป็น 25% ของขยะทั่วไปที่เก็บได้ต่อวัน

จากสถานการณ์ปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มจำนวนขึ้น องค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันรณรงค์ ด้วยหลากหลายวิธีที่จะลดปัญหาดังกล่าวลง อาทิ การนำวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การลดปริมาณการใช้พลาสติกต่างๆให้น้อยที่สุด

ซึ่ง “แอดไวซ์” ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ใส่ใจเรื่องปัญหาจากขยะพลาสติกเช่นกัน โดยที่ผ่านมาเรามีการดำเนินการในหลายวิธีเพื่อจะลดปริมาณการใช้พลาสติกภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี ธุรกิจยั่งยืน” ซึ่งเราลดปริมาณการใช้พลาสติกลง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เพื่อให้ลดโอกาสในการสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อม

ซึ่งหนึ่งในแนวทางการลดการใช้พลาสติกของ แอดไวซ์ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนอกจากการลดใช้ถุงพลาสติกนั้นก็คือ การนำลังกระดาษมารีไซเคิลด้วยเครื่องย่อยกระดาษ เพื่อนำมาใช้แทนวัสดุกันกระแทกอย่าง Air Bubble ที่ทำมาจากพลาสติกในการแพ็คสินค้าบางชนิด โดยลังกระดาษรีไซเคิลนี้มีคุณสมบัติในการกันกระแทกได้ดีไม่แพ้การใช้ Air Bubble ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดการสร้างขยะพลาสติกให้สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง” นายฉัตรชัย สายบัว กล่าว

“ที่ผ่านมาแอดไวซ์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการใส่ใจในปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม เรายินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพราะสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจสามารถพัฒนาและต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืน โดยเราพร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ. วันนี้การงดใช้พลาสติก 100% อาจจะยังเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ในทันทีในหลายๆธุรกิจรวมถึงแอดไวซ์เช่นกัน แต่เราเชื่อว่าการลดการใช้พลาสติกลงเรื่อยๆและหาวัสดุ Recycle มาทดแทนเพื่อการให้บริการลูกค้าที่ยังคงต้องเน้นเรื่องคุณภาพอยู่ ก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น และเชื่อว่าหลายๆธุรกิจกำลังร่วมใจกันทำอยู่ ”นายฉัตรชัย สายบัว กล่าวทิ้งท้าย