AHRA ผนึก สมาคมโรงแรมไทย จัดสัมมนาออนไลน์ สถานการณ์ท่องเที่ยวและการโรงแรมในอนาคต

AHRA ผนึก สมาคมโรงแรมไทย และ ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ จัดสัมมนาออนไลน์ “สถานการณ์ท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน และเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคต” เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

webinarfht800

สมาคมโรงแรมและร้านอาหารแห่งอาเซียน ร่วมมือกับ สมาคมโรงแรมไทย และงาน ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สถานการณ์ท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน และเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคต” รับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน สร้างความรู้รับมือสถานการณ์โควิด-19 วางกลยุทธ์ตลาดการท่องเที่ยว

และเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวอาเซียนและทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom (สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุภาภรณ์ อังศรีสุรพร ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก และ ผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีแล้ว ที่ธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง

แม้การฉีดวัคซีนจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์โดยรวมได้บ้างแล้ว ทว่าการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนกลับยังไม่มีวี่แววการฟื้นตัวแต่อย่างใด ที่มากกว่านั้นในหลายๆ ประเทศอาเซียนยังเกิดจากระบาดระลอกใหม่ต่อเนื่อง จนการท่องเที่ยวภายในประเทศชะลอตัวและไม่เพียงพอให้ธุรกิจโรงแรมเดินหน้าต่อไปได้

“ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว กำลังปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งธุรกิจกลุ่มนี้กำลังรอการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ซึ่งความเป็นไปได้ที่ใกล้เคียงที่สุดคือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน หรือก็คือการที่แต่ละประเทศอาเซียน ต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น

พร้อมกันนี้แต่ละประเทศยังได้เริ่มร่วมมือกันทำการตลาดเพื่อยกระดับและเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าสู่ภูมิภาค โดยการเชื่อมโยงนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ ต้องอาศัยการผลักดันที่จริงจังของภาครัฐ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจควบคู่กันไป”

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียนเต็มรูปแบบ “สมาคมโรงแรมและร้านอาหารแห่งอาเซียน” จึงร่วมมือกับ “สมาคมโรงแรมไทย” และงาน “ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์” ในการจัดงานสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom หัวข้อ “สถานการณ์ท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน และเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคต” เพื่อสร้างความรู้กับการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด กลยุทธ์การตลาดภายในของแต่ละประเทศ และเตรียมความพร้อมกับโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการเดินทางเข้าจากนักท่องเที่ยวระยะไกลอีกด้วย

งานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ จะร่วมพูดคุยโดยกลุ่มนายกสมาคมโรงแรมในประเทศสำคัญอาเซียน ที่เป็นตลาดหลักในการจัดงาน ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ ได้แก่ นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย และรองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศล, กวี เว่ยหลิน (Kwee Wei-Lin) นายกสมาคมโรงแรมสิงค์โปร, ลิม ชุงเซียน (LIM Choong Sean) รองนายกสมาคมดรงแรมมาเลเซียและ ปีเตอร์ ฟาน เดอร์ โฮเวน (Pieter van der Hoevan) ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคอินโดจีน ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom (สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุภาภรณ์ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้จะเน้นพูดคุยในแง่การจัดการท่องเที่ยว เพื่อให้ ธุรกิจโรงแรม สามารถปรับตัวรับมือการเดินทางท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมพร้อมในแง่ของเปิดให้ประชาชนทั่วไปเดินทางออกนอกประเทศ

และการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งหัวข้อการฉีดวัคซีน การกักตัว การขอวีซ่า ประเมินช่วงเวลาเปิดช่องทางเข้า-ออกประเทศ รวมถึงการคิดกลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวหมุนเวียนเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม

“นอกเหนือไปจากการปรับตัวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแล้ว งานสัมมนายังผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของตัวเอง โดยศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตหลังโควิด มาเป็นการปรับตัวสร้างเทรนด์การเดินทางใหม่ๆ การผลิตและการออกแบบสินค้าใหม่ๆ จุดแข็งที่แตกต่าง

อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ทนแต่ละประเทศ ร่วมแชร์ข้อมูล-ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน ถ่ายทอดเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้สมาชิกอาเซียนสามารถสร้างการท่องเที่ยวที่ตอบความคาดหวังของลูกค้าในอนาคตได้อย่างตรงจุด” นางสาวสุภาภรณ์ สรุปทิ้งท้าย

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “สถานการณ์ท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน และเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคต” สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/2UJhLcV

ติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ของ “ฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2021” เพิ่มเติมได้ที่ https://www.foodhotelthailand.com/