AIS เผย ลูกค้าลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านเครือข่ายมือถือ เป็นไปอย่างเรียบร้อย

AIS PR 2021052714 002

27 พฤษภาคม 2564 : นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “AIS เผยลูกค้ามือถือ 4 ค่ายลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รวม 430,000 ราย ภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยระบบลงทะเบียนในช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤษภาคม ที่เปิดตั้งแต่ 9.00 น. เป็นไปอย่างเรียบร้อย ใช้เวลาเพียงประมาณ 2 ชั่วโมง ประชาชนก็เข้าจองจนครบตามจำนวนโควตาของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จะเริ่มฉีดเข็มแรกในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 9.00 น . โดยลูกค้า AIS สามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 2 ของสถานีกลางบางซื่อ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดสรรโควตาของกระทรวงสาธารณสุข จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะๆ สำหรับการเปิดจองในรอบต่อไปถึงสิ้นปี”

AIS PR 2021052716 003 AIS PR 2021052716 004 AIS PR 2021052712 001