AIS 5G เดินหน้าภารกิจการสร้างภูมิคุ้มกันครั้งใหญ่ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย”

24 พฤษภาคม 2564 : AIS ยังคงสานต่อภารกิจ AIS 5G สู้ภัย COVID-19 ภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบลงทะเบียนฉีดวัคชีน COVID-19 “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” โดย กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ในส่วนของ AIS ได้นำศักยภาพของเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนคณะทำงาน รวมถึงการเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบการลงทะเบียน ซึ่งจะเริ่มต้นจาก AIS Call Center และจะขยายสู่ AIS Shop ทั่วกรุงเทพมหานคร

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง ผมเชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คือนิมิตรหมายอันดียิ่ง เพราะทำให้เราได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของประชาชน องค์กรต่างๆ เพื่อช่วยกันทำให้เราสามารถรับมือและก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้อย่างรวดเร็ว AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider นอกเหนือจากการเดินหน้าพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศแล้ว ในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เรายังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจน Digital Service ต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อ ส่งความช่วยเหลือ ให้แก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับภารกิจการสร้างภูมิคุ้มกันครั้งนี้ของ กทม. และภาคส่วนต่างๆ เกิดเป็นระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนCOVID-19 “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” AIS ร่วมสนับสนุนการทำงานในภารกิจนี้ ใน 2 ส่วน คือ เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถเข้าถึงระบบลงทะเบียน Online เพื่อจองการฉีดวัคซีน โดยเริ่มต้นในส่วนของ AIS Call Center ก่อน และในระยะต่อไปจะขยายไปสู่ AIS Shop ทั่วกรุงเทพ รวมถึงยังคงสนับสนุนเครือข่ายสื่อสารให้แก่คณะทำงาน รวมถึงประชาชนที่เดินทางมารับบริการ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

“AIS ยังคงเดินหน้าภารกิจที่จะเชื่อมต่อกับทุกภาคส่วนในการช่วยทำให้ประเทศไทยก้าวผ่านความท้าทายนี้ไปให้ได้ โดยเฉพาะภารกิจสำคัญครั้งนี้ โดยชาว AIS ทุกคนขอยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยนำศักยภาพที่มีเข้า เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” นายสมชัย กล่าวทิ้งท้าย

AIS PR 2020033132 003 AIS PR 2021052646 001 AIS PR 2021052648 004 AIS PR 2021052648 005 AIS PR 2020033131 002