AIS ร่วมเชิดชู “อสม.นักรบเสื้อเทา” ชูเป็นด่านหน้าสุดแกร่งเพื่อสุขภาพคนไทย เดินหน้ายกระดับแอป อสม.ออนไลน์ สู่เครื่องมือช่วยพิทักษ์คนไทย

- A 7 - ภาพที่ 1

AIS เชิดชู “อสม.” ในฐานะนักรบด่านหน้า ที่เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก ดูแลสุขภาพคนไทยท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ปลื้ม ! แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ที่อยู่เคียงข้าง อสม.กว่า 7 ปี ได้รับการอนุมัติให้เป็นอีก 1 ช่องทางหลักอย่างเป็นทางการ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เช่นเดียวกับ แอป สมาร์ท อสม. ที่ล่าสุด AIS ร่วมแบ่งเบาภาระ ประกาศสนับสนุน อสม.ที่เป็นลูกค้า AIS ให้สามารถใช้ แอป อสม.ออนไลน์ หรือ แอป สมาร์ท อสม. โดยไม่เสียค่าดาต้า พร้อมร่วมอยู่เคียงข้างครอบครัว อสม. มอบทุนการศึกษาลูกหลาน อสม.รับไม้ต่อดูแลสุขภาพคนไทย

- A 4 - ภาพที่ 3

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งาน โดยประเด็นในเรื่องสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุขนับว่าเป็นบริการขั้นพื้นฐาน ที่ AIS มองว่าดิจิทัลโซลูชันสามารถเข้าไปมีส่วนสำคัญต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งที่ผ่านมา AIS ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การทำงานของ อสม. เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่เชื่อมต่อข้อมูล เก็บข้อมูล การรายงานผล รวมถึงการพัฒนาฟีเจอร์ที่สอดรับต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่คนไทยมีความต้องการในทุกช่วงเวลา อาทิ การคัดกรอง ,ติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชน ,ระบบรายงานคัดกรองสุขภาพจิต ที่สามารถเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงจากภาวะความเครียด ซึมเศร้า หรือเสี่ยงฆ่าตัวตายเข้าสู่การให้คำแนะนำและรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงรายงานลูกน้ำยุงลาย บ่อเกิดไข้เลือดออก ภัยเงียบทำร้ายคนไทย

- A 2 - ภาพที่ 5

ทำให้ระยะเวลากว่า 7 ปี ที่ AIS ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมการทำงานของ อสม. อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้รับการยอมรับ โดยวันนี้ แอป อสม.ออนไลน์ ได้ถูกยกระดับมาตรฐานการใช้งานขึ้นไปอีกขั้นให้เป็นเครื่องมืออย่างเป็นทางการจากการรับรอง โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ช่วยให้เหล่านักรบด่านหน้า

อสม. มีทางเลือกในการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับแอป สมาร์ท อสม. ที่วันนี้ อสม. ที่เป็นลูกค้า AIS ก็ได้รับสิทธิ์ฟรีดาต้าเช่นเดียวกับการใช้งาน แอป อสม.ออนไลน์ แล้วด้วยเช่นกัน

- A 1 - ภาพที่ 7

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของ AIS คือ มุ่งพัฒนาบริการด้านดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสและการเข้าถึงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานเคียงข้างภาคสาธารณสุข ผ่านการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานบริการกับคนไทยได้อย่างทั่วถึง

นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราได้เริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์ เมื่อ 7 ปีก่อน เพื่อให้เหล่า อสม. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน จนถึงปัจจุบันมี อสม. ใช้งานแล้วกว่า 5 แสนราย จากวันที่ประเทศไม่ได้มีวิกฤตด้านสาธารณสุขแต่ AIS ก็ยังมองเห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงาน จนถึงวันที่ประเทศต้องเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อสม. คืออาวุธสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในการรับมือปัญหา และเราก็ได้ร่วมพัฒนาฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานของแอป อสม.ออนไลน์ ให้สอดรับกับบริบทของสถานการณ์และตอบโจทย์การใช้งานของ พี่ๆ อสม.มาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้วันนี้เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับรองให้แอป อสม.ออนไลน์ ให้เป็นเครื่องมือดิจิทัลอย่างเป็นทางการสำหรับพี่ๆ อสม.”

- A 3 - ภาพที่ 9

- A 6 - ภาพที่ 11

โดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. สามารถใช้แอป อสม.ออนไลน์ ในการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาล เพื่อดำเนินการเบิกค่าป่วยการ ซึ่งจะช่วยให้ อสม.มีความคล่องตัวในการใช้งาน เพิ่มทางเลือกใช้เครื่องมือตามความถนัดของตนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ อสม.มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเพิ่มโอกาสและศักยภาพให้ อสม.สามารถขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับภาคประชาชนได้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง

- A 5 - ภาพที่ 13

นอกจากนี้ เพื่อร่วมอยู่เคียงข้างครอบครัว อสม. เอไอเอส จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาและสร้างบุคลากรในสายวิชาชีพด้านสาธารณสุขของบุตรธิดา อสม. ด้วยการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนการศึกษา เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง เพื่อบุตร อสม.สานต่องานสาธารณสุขไทย” ทั้งนี้จะมอบทุนให้แก่ บุตรธิดา อสม.ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในปีการศึกษา 2565 นี้ จนจบปริญญาตรี (เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน) จำนวน 5 ทุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้อง อสม. รวมถึงส่งเสริมสายงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขไทยต่อไป

“ต้องยอมรับว่า อสม. ถือเป็นฟันเฟืองที่แข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงของการแพร่ระบาด COVID-19 พี่ๆ นักรบเสื้อเทา อสม.คือด่านหน้าในการเคาะประตูบ้านเพื่อดูแลประชาชน เสมือนกับเป็นวัคซีนชีวิตที่คุ้มครองคนไทยทั่วประเทศด้วยความกล้าหาญและเสียสละยิ่ง และเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาตินี้ เอไอเอส ขอชื่นชม ยกย่องและขอบคุณพี่น้อง อสม.ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อดูแลคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความไม่เหน็ดเหนื่อย และจากอุดมการณ์ความเป็นอาสาสมัครที่แน่วแน่นี้

เราชาวเอไอเอสทุกคนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพี่น้อง อสม.ทุกคนและพร้อมอยู่เคียงข้างสนับสนุนการทำงานของพี่น้อง อสม.ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล อสม.ออนไลน์ ให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสื่อสารการทำงานสาธารณสุขสู่ชุมชนที่พร้อมทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นางสายชล กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามเพจ