AIS แกร่งสุด คว้ารางวัล Asia’s Most Trusted Company Awards 2019

AIS รับรางวัล Asia’s Most Trusted Company Awards 2019 รางวัลสุดยอดบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจประจำภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย International Brand Consulting Corporation หรือ IBC บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์สินค้าทั่วโลกมากว่า 27 ปี

โดยมีนายทิฐินันท์ โชตินันทน์ รักษาการหัวหน้าส่วนงานสื่อสารการตลาด เป็นผู้รับรางวัล จาก Mr.Hemant Kaushik, Chairman & CEO of International Brand Consulting Corporation, USA และได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย (ผบก.วจ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกย้ำถึงการเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ

AIS IBC 00001

Asia’s Most Trusted Company Awards 2019 คัดเลือกองค์กรทั่วเอเชียจากทั้งหมด 64 กลุ่มอุตสาหกรรม โดย AIS เป็น 1 ใน 50 องค์กร ที่ผ่านการพิจารณาและเป็นโอเปอเรเตอร์เพียงรายเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในหลายมิติ ได้แก่ 1. ผลรวมการดำเนินธุรกิจ 2. ศักยภาพในด้านการบริหารจัดการของผู้นำองค์กร 3. ส่วนแบ่งทางการตลาด 4. ขีดความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 5. วัฒนธรรมองค์กร 6. การนำเสนอสินค้าและบริการ 7. จริยธรรมทางธุรกิจ 8. ความรับผิดชอบต่อสังคม 9. ความมีชื่อเสียง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยอดเยี่ยมจนได้รับความไว้วางใจในระดับภูมิภาคเอเชีย

สำหรับงานประกาศรางวัล Asia’s Most Trusted Company Awards 2019 ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร นักธุรกิจ และตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์เนปาล, ศรีลังกา, มาเลเซีย, จีน และเวียดนาม เดินทางมาร่วมรับรางวัล ณ รร.แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

AIS IBC 00002