AIS Fibre ลดค่าใช้บริการให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เน็ตล่ม 2 ชม. เป็นเวลา 3 วัน

Lazada

27 กันยายน 2564 : จากกรณีที่เกิดปัญหาใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายของ AIS Fibre และ เครือข่าย มือถือบางส่วน ในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 น. วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ถึง 24.00 น. ของเช้าวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา นั้น ขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาและกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ รู้สึกเสียใจและขออภัย ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงในเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นชั่วคราวในบางพื้นที่ และขอชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์นี้ โดย

1. ลดค่าใช้บริการให้แก่ลูกค้า AIS Fibre ที่ได้รับผลกระทบ เป็นเวลา 3 วัน (จากทุกแพคเกจ)
2. ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มอบสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี จำนวน 10 GB นานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

โดยบริษัทฯจะทยอยส่ง SMS เรียนแจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบต่อไป บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

- AIS logo 1 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ