AIS มอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี ช่วยเหลือบุตรผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงโคราช

เอไอเอส โดย นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยมอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีจากโครงการ เอไอเอส คนเก่งหัวใจแกร่ง ให้กับบุตรของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับปริญญาตรี ปีละ 5,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและสาขาที่เรียน จนกระทั่งจบปริญญาตรี รวมมูลค่าทุนสูงสุด ทุนละ 200,000 บาทต่อคน

AIS PR 00003 AIS PR 00004 AIS PR 00005 AIS PR 00006 AIS PR 00001 AIS PR 00002