AIS Go Green สานต่อภารกิจสร้างกำแพงกรองฝุ่นปลูกต้นไม้ล้านต้นกับกรุงเทพมหานคร เดินหน้าสนับสนุนต้นไม้แล้วกว่า 75,000 ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวต่อเนื่อง

PR MAY 2023 10 30 155306

AIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน มุ่งสร้าง Green Network ในทุกมิติ เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้น กับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้น ภายใน 4 ปี เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่น ลดมลพิษ ดูดซับกลิ่น  เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานคร

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ AIS เราจึงได้ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายของ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 25,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้นภายใน 4 ปี ซึ่งได้ส่งมอบและปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมายของกทม.แล้วในหลายพื้นที่ ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ, ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนา พุทธมณฑล สาย 3, โรงกำจัดขยะหนองแขม, พื้นที่สวนสาธารณะของสำนักงานเขตพญาไท

PR MAY 2023 10 30 155306 2

สำหรับในปีนี้ AIS ได้ส่งมอบต้นกล้าไม้เพิ่มเติมให้แก่ กรุงเทพมหานคร อีกจำนวน 50,000 ต้น 10 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ต้นมะฮอกกานี ต้นแคนา ต้นยางนา ต้นประดู่บ้าน ต้นกระถินพา ต้นกฤษณา ต้นมะค่าโมง ต้นกระโดน ต้นกัลปพฤกษ์ และต้นตะเคียนทอง  ซึ่งเป็นต้นกล้าไม้ที่เพาะปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานเขตหนองจอก จากโครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น โดยจะนำไปปลูกในพื้นที่จัดสรรของกรุงเทพมหานคร ที่โรงกำจัดขยะหนองแขม และที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนา พุทธมณฑล สาย 3 เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่น ช่วยลดมลพิษ ดูดซับกลิ่น และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนโดยรอบ

สำหรับการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครครั้งนี้ นอกจากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร  ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS” นายสมชัย กล่าวทิ้งท้าย