AIS จัดแพ็กเน็ตสุดประหยัด ให้เรียนหนังสือจากที่บ้านได้ต่อเนื่องในวิกฤติ COVID-19

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มีเป้าหมายหลักในการนำ Digital Infrastructure มาสนับสนุนทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤติโควิด-19 เช่นปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และออกนโยบายขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทำงานหรือเรียนหนังสือจากที่บ้านทดแทนการเดินทางออกไปข้างนอก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ทำให้การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น”

“ดังนั้น เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนภาคการศึกษาไทยภายใต้โครงการ “Student SIM Card” จัดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตราคาประหยัด อำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนหนังสือจากที่บ้าน (Learning from Home) ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดย Student SIM Card เป็นซิมเติมเงินที่มอบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่อั้น ที่ความเร็ว 4 Mbps ในราคาเพียงเดือนละ 400 บาท นาน 3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดใช้บริการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ตลอดช่วงวิกฤต COVID-19 เพื่อสนับสนุนภาคการศึกษาของไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ อันจะเป็นเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อขอรับซิมได้ฟรี! ที่ AIS Shop, ร้านเทเลวิซ และร้าน AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา รวมถึงหากสถาบันการศึกษาใดสนใจที่จะจัดซิมหรือแพ็คเกจให้บุคลากรหรือนักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ AIS Call Center 1149

AIS Student SIM