Alat เปิดตัวธุรกิจระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน AI มุ่งส่งเสริมขีดความสามารถด้านการผลิตอย่างยั่งยืน

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, 7 พฤษภาคม 2567 /PRNewswire/ — Alat บริษัทในเครือ PIF ที่มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก (อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม) และสร้างศูนย์กลางการผลิตระดับโลกในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศที่การประชุม Milken Institute Conference ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ในการเปิดตัวหน่วยธุรกิจใหม่ 2 หน่วย ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน AI หน่วยธุรกิจทั้งสองนี้จะตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในระดับโลก และตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานทั่วโลก ด้วยการเสริมสร้างเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า

ระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับ Alat ที่ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างเทคโนโลยีกริดเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างแข็งแกร่งเท่านั้น แต่มีขึ้นเมื่อระบบพลังงานไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณด้วย โดยไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักที่ผลิตจากพลังงานสะอาด เช่น แสงอาทิตย์ ลม และไฮโดรเจน เพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับกระบวนการทางอุตสาหกรรม Alat นำทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์อันอุดมสมบูรณ์ของซาอุดีอาระเบียและแหล่งพลังงานสะอาดอื่น ๆ มารวมเข้ากับระบบอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อผลิตโซลูชันที่จะมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานทั่วโลก พร้อมลดการปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม

หน่วยธุรกิจระบบไฟฟ้าจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า นอกจากนี้ยังจะรวมถึงการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานหมุนเวียนเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อผลิตและอัดก๊าซและไฮโดรเจน

ส่วนหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อรองรับความสามารถของ AI ครอบคลุมอุปกรณ์เครือข่ายและการสื่อสาร เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่ายศูนย์ข้อมูล ระบบกักเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์เอดจ์ภาคอุตสาหกรรม และระบบประมวลผลอุตสาหกรรม 4.0 การใช้ AI ร่วมกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 อื่น ๆ รวมถึงหุ่นยนต์ จะช่วยผลักดันการผลิตอัจฉริยะและสร้างโรงงานอัจฉริยะให้ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่เพียงแต่จะผลิตโซลูชันให้กับลูกค้า Alat เท่านั้น แต่ยังจะสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของ Alat ด้วย

คุณ Amit Midha ซีอีโอระดับโลกของ Alat กล่าวว่า “ผมมีความยินดีในการประกาศให้ทราบเกี่ยวกับแผนกใหม่อันน่าตื่นเต้นทั้งสองแผนก ซึ่งจะเข้ามามีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมของ Alat ในการพัฒนาอนาคตที่ก้าวหน้าและยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม”

ตลาดระบบไฟฟ้าทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 7.364 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ราว 1.729 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2575 โดยมี CAGR เติบโต 8.91% ระหว่างปี 2566 ถึง 2575 ขณะที่ตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 4.605 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2576 ขณะที่มี CAGR อยู่ที่ 28.3% ตลอดรอบทศวรรษ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ นำเทคโนโลยี AI มาใช้มากขึ้น เมื่อองค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงศักยภาพของ AI ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ยกระดับกระบวนการตัดสินใจ และทำให้งานเป็นแบบอัตโนมัติ

การเปิดตัวหน่วยธุรกิจเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันจากแนวโน้มที่ปรากฏให้เห็นทั่วโลก ในเรื่องการประมวลผลที่ประหยัดพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้โดยอาศัยแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อใช้กับศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประมวลผลต่าง ๆ นอกจากนี้ อนาคตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังรวมถึงการออกแบบและสร้างศูนย์ข้อมูลสีเขียวที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน AI ยังนำมาผสมผสานกับความพยายามในการใช้พลังงานไฟฟ้าในการคมนาคมได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนายานพาหนะที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติและโซลูชันการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งระบบการขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเส้นทาง จัดการการจราจร และประสิทธิภาพของยานพาหนะ เพื่อช่วยทำให้ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

AI มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้า ช่วยให้ระบบสาธารณูปโภคปรับปรุงประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืนได้ โซลูชัน AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกริดนี้อาศัยการวิเคราะห์ขั้นสูง การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ และอัลกอริทึมควบคุมแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน ผสานรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียน และเพิ่มความยืดหยุ่นของกริดเมื่อเผชิญกับการหยุดชะงักหรือความผันผวน

Alat เป็นผู้สนับสนุนระดับทองคำประจำการประชุม Milken Institute Conference ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีหน่วยธุรกิจ 9 หน่วยที่มุ่งผลิตเทคโนโลยีที่ยั่งยืน Alat เตรียมลงทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ในหน่วยธุรกิจเหล่านี้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือที่สำคัญ และสร้างขีดความสามารถด้านการผลิตขั้นสูงในซาอุดีอาระเบีย เพื่อส่งเสริมการจ้างงานและความหลากหลายทางเศรษฐกิจมาสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

เกี่ยวกับ Alat

Alat เป็นบริษัทที่มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมในระดับโลก (อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม) และสร้างศูนย์กลางการผลิตระดับโลกในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยใช้พลังงานสะอาดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า Alat จะส่งมอบการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อช่วยให้บริษัททั่วโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลิตได้แบบปลอดคาร์บอน Alat เป็นบริษัทในเครือ PIF โดยเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 2573 ในการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และการสร้างงาน

Alat มีเป้าหมายหลักเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัททั่วโลกจะนำโซลูชันการผลิตที่ยั่งยืนมาใช้ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้ โดยได้รับประโยชน์จากแหล่งพลังงานสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ และการลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยในระยะแรกนั้น บริษัทฯ จะเน้นทำธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ สุขภาพอัจฉริยะ อุตสาหกรรมขั้นสูง และเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.alat.com 

 

 

View original content to download multimedia: Read More