AMD อัปเดตเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ สำหรับการฝึกอบรมด้าน AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ให้ดียิ่งขึ้น 30 เท่า ภายใน 2025 (30×25)

- image007 4 - ภาพที่ 1

อัปเดตความคืบหน้าเป้าหมายด้านการใช้พลังงาน 30×25 ในปี 2022 ความสำเร็จของ AMD อยู่ที่การมุ่งมั่นดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 30×25 และก้าวล้ำแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่าง 2015 – 2020

มาร์ค เปเปอร์มาสเตอร์ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท AMD

การเติบโตของการสร้างสรรค์ข้อมูล (data creation) ยังคงเป็นไปอย่างก้าวกระโดด เนื่องด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้กลายมาเป็น “อุปกรณ์อัจฉริยะ” ที่มีโปรเซสเซอร์ติดตั้งมาพร้อมเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะกล้องถ่ายรูป เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) กำลังเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการประมวลผล เพื่อทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล นำไปสู่การวิเคราะห์คุณภาพสูง การบริการอัตโนมัติ และด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกมากมาย ความท้าทายคือ ขนาดของข้อมูลสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงเหล่านี้มีการใช้พลังงานที่มากขึ้นเรื่อยๆ

AMD ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อรับมือกับการวิเคราะห์ที่มีความต้องการที่มากที่สุดในโลก ดังนั้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา AMD จึงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผ่านการออกแบบแบบองค์รวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานบนสถาปัตยกรรม บรรจุภัณฑ์ การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นในประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดต้นทุน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสภาพอากาศ

การให้ความสำคัญของประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ AMD ไม่ใช่เรื่องใหม่ ความจริงแล้ว เราเคยตั้งเป้าหมายให้กับเราเองในปี 2014 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานบนผลิตภัณฑ์โมบายโปรเซสเซอร์ให้ดีขึ้น 25 เท่า ภายในปี 2020 ซึ่ง AMD บรรลุเป้าหมายและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขึ้นได้ถึง 31.7 เท่า

ในปีที่ผ่านมา AMD ได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ โดยมีเป้าหมาย 30×25 หรือการบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดีขึ้น 30 เท่า ภายในปี 2025 เมื่อนำมาเทียบกับปี 2020 บนโหนดประมวลผลความเร็วสูงสำหรับงานด้านดาต้าเซ็นเตอร์[i] โดยสร้างขึ้นบนโปรเซสเซอร์ AMD EPYC และกราฟิกการ์ด AMD Instinct ซึ่งโหนดภายในได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลที่พัฒนาเร็วที่สุดในโลกเพื่อใช้ในงานการฝึกอบรมด้าน AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ที่มีความสำคัญต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในด้านการพยากรณ์สภาพอากาศ จีโนมิกส์ และการวิจัยยา ไปจนถึงการพัฒนาเครือข่ายประสาทเทียมปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจดจำคำพูด การแปลภาษา และระบบการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ความต้องการด้านการประมวลผลกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เราโชคดีมากที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับการประมวลผล และบนแอปพลิเคชั่นการทำงานอื่น ๆ ในโหนดประมวลผลความเร็วสูงผ่านนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม

- image005 2 - ภาพที่ 3

โหนดประมวลผลความเร็วสูงช่วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

AMD และอุตสาหกรรมของเรา เข้าใจถึงโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น หากโหนดประมวลผลเซิร์ฟเวอร์บน AI และ HPC ทั่วโลกได้รับผลที่ใกล้เคียงกัน เราคาดการณ์ว่า ในระหว่างปี 2021 – 2025 จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 51 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ซึ่งเมื่อเทียบกับแนวโน้มพื้นฐานของอุตสาหกรรม ที่ตั้งเป้าประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามีมูลค่า 6.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปจนถึงประโยชน์ที่ได้จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี จำนวน 600 ล้านต้น[ii]

ในทางปฎิบัติ การบรรลุความสำเร็จ 30×25 หมายความว่าในปี 2025 การใช้พลังงานบนโหนดประมวลผลความเร็วสูงของ AMD ต่อครั้งจะต่ำกว่าการปริมาณการใช้พลังงานในปี 2020 ถึง 97% การจะไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเพื่อทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ เราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโหนดประมวลผลความเร็วสูงในอัตราที่เร็วขึ้น 2.5 เท่าของการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมระหว่างปี 2015 – 2020[iii]

 

อัปเดตความคืบหน้าในระยะเวลา 1 ปี

แล้ว AMD มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง? ระหว่างครึ่งแรกของปี 2022 เรากำลังมุ่งสู่เป้าหมาย 30×25 มีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น 6.79 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2020 โดยใช้โหนดการประมวลผลความเร็วสูงบนขุมพลังโปรเซสเซอร์ 3rd Gen AMD EPYC และกราฟิกการ์ด AMD Instinct MI250x จำนวน 4 ตัว ความคืบหน้าของเรามีการตรวจสอบและวัดผลโดย ดร.โจนาธาน คูมีย์ นักวิจัยและนักเขียนชื่อดังด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ[iv]

- image006 9 - ภาพที่ 5

การเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานของโหนดประมวลผลดาตาร์เซ็นเตอร์ในงานด้าน AI-training
และเวิร์คโหลดงานประมวลผลความเร็วสูง ที่มา: AMD Internal Data

จากภาพประกอบด้านบน โดยปกติของธุรกิจ “แนวโน้มอุตสาหกรรมพื้นฐาน” มีการประมาณการการใช้พลังงานทั่วโลกระหว่างปี 2020 – 2025 ตามแนวโน้มในอดีตที่มีการสำรวจข้อมูลระหว่างปี 2015 – 2020 โดยเส้นแนวโน้มเป้าหมายของ AMD แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้พลังงานทั่วโลก โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย 30×25 ของ AMD พร้อมด้วยผลลัพธ์ที่ต้องการจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ลดลง โดยเส้น AMD actual แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้พลังงานทั่วโลกโดยอิงตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโหนดประมวลผลที่เพิ่มขึ้นที่มีการรายงานจนถึงปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าจะมีภารกิจอีกมากมายที่เราต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 30×25 แต่ผมรู้สึกพอใจกับผลงานของทีมวิศวกรของเราเป็นอย่างมากกับผลลัพธ์ที่ได้ในปัจจุบัน ผมขอเรียนเชิญคุณติดตามความคืบหน้าไปกับเรา โดยเราจะรายงานความคืบหน้าเป็นประจำในทุก ๆ ปี