ซัมซุง ผนึกกำลัง วรุณา สานต่อแนวคิดสมาร์ทฟาร์ม อบรมทักษะนักบินโดรน ติดปีกให้เกษตรกรไทยใช้เทคโนโลยีสร้างงาน สร้างอาชีพ

- Samsung x Varuna Drone Pilot Training 1. - ภาพที่ 1

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมมือกับ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทย ภายใต้เครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์เวนเจอร์ส หรือเออาร์วี (ARV) สานต่อโครงการเพื่อสังคม “ARV x Samsung CSR Collaboration Project” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับจัดการธุรกิจตามแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming

และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการจัดกิจกรรม “Varuna Drone Pilot Training” อบรมทักษะนักบินโดรนเกษตรรุ่นใหม่ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอาชีพนักบินโดรนเกษตรเข้ามาร่วมศึกษาและเรียนรู้ทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะเชิงเทคนิค พร้อมสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีรายได้มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยผ่านเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ซัมซุงได้สนับสนุนสมาร์ทดีไวซ์ ประกอบด้วย แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ควบคู่ไปกับโซลูชันการเกษตรอัจฉริยะของวรุณาสำหรับเป็นสื่อการสอนในครั้งนี้ ซึ่งสมาร์ทดีไวซ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพนักบินโดรนเกษตร เพราะนอกจากการใช้แทนรีโมทเพื่อควบคุมทิศทางในบางสถานการณ์เเล้ว การมีสมาร์ทดีไวซ์ที่มีขนาดหน้าจอที่เหมาะสมเเละมีระบบประมวลผลที่รวดเร็ว

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักบินโดรนเกษตรให้ดียิ่งขึ้น เช่น การวาดตำแหน่งแปลง การวางแผนเเละตั้งค่าต่างๆ ก่อนขึ้นบิน การติดตามสถานะขณะทำการบิน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยเเละความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพงานฉีดพ่นเเละการรับรู้รายได้ของนักบินโดรนเกษตร

โดยซัมซุงถือเป็นผู้นำทางด้านสมาร์ทดีไวซ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพการใช้งานจากผู้ใช้งานจริงทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับวรุณาในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากทั้งสองฝ่ายมาผนึกกำลังกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อสร้างมูลค่า เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรไทย สร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมของไทยต่อไป

- Samsung x Varuna Drone Pilot Training 2. - ภาพที่ 3

- Samsung x Varuna Drone Pilot Training 3. - ภาพที่ 5

กิจกรรมอบรมทักษะนักบินโดรนเกษตรรุ่นใหม่ “Varuna Drone Pilot Training” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ติดปีก เสริมทักษะ ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะไทย” โดยนำร่องจัดฝึกอบรมแล้วในพื้นที่องค์กรบริการส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายในงานมีการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลงสนามจริง โดยหลังจากอบรมเสร็จสิ้นเกษตรกรจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมอบรมที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง นอกจากนี้ ทางวรุณาและซัมซุงยังมีแผนที่ขยายการอบรมทักษะการบินโดรนแก่เกษตรกรต่อไปในปี 2565 อีกด้วย

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ VARUNA กล่าวว่า “หนึ่งในเทคโนโลยีที่วรุณามีความภาคภูมิใจคือการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาใช้ในภาคเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นเทคโนโลยี ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรในแง่ของสุขภาพ เพราะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี

ทั้งยังช่วยลดความเสียหายของพืช และเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น การฉีดพ่นก็ทำได้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง ไม่มีส่วนที่พ่นซ้ำเนื่องจากโดรนจะจับพิกัดของจุดที่ฉีดพ่นได้อย่างแม่นยำ จึงประหยัดการใช้น้ำ รองรับการฉีดพ่นพื้นที่แปลงใหญ่ และช่วยเพิ่มผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น”

นางสาวปารมี ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการทำเกษตรกรรม และเกษตรกรก็เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ทำให้สินค้าการเกษตรของไทยมีความหลากหลายและคุณภาพดี ซัมซุง ในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของภาคการเกษตรไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น

ประกอบกับการได้ทราบว่าวรุณาได้พัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องการเกษตรสมัยใหม่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จึงมีความตั้งใจที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากทั้งสองฝ่ายมาผนึกกำลังกันในกิจกรรมอบรมทักษะนักบินอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร โดยซัมซุงได้มอบสมาร์ทดีไวซ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่ แท็บเล็ต รุ่น Galaxy Tab A 8.0 LTE จำนวน 23 เครื่อง และสมาร์ทโฟน รุ่น Galaxy S10+ จำนวน 30 เครื่อง เพื่อให้ทางวรุณาใช้ในกิจกรรมตามแผนการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อวางรากฐานความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในองค์รวม”

- Samsung x Varuna Drone Pilot Training 4. - ภาพที่ 7

- Samsung x Varuna Drone Pilot Training 5. - ภาพที่ 9

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความประทับใจกับการได้บินโดรนจริงเป็นครั้งแรกในชีวิต อีกทั้งยังมีหลายท่านที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การบินโดรนไม่ได้ยากอย่างที่คิด นอกจากนี้ การอบรมในครั้งนี้ยังเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพนักบินโดรนเกษตร และผู้เข้าร่วมอบรมยังแนะนำโครงการนี้ให้กับคนที่รู้จักเพื่อมาประกอบอาชีพนักบินโดรนอีกด้วย ทั้งนี้ทุกท่านที่ผ่านอบรมของวรุณารู้สึกมั่นใจและมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพนักบินโดรนเกษตรให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม “Varuna Drone Pilot Training” โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด สามารถติดต่อแจ้งความสนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/varunatech หรือ https://bit.ly/dronetraining21

Related Posts

- ซัมซุง เปิดตัวระบบเครื่องปรับอากาศ DVM S2 (VRF) ใหม่ล่าสุด ความสามารถ AI ขั้นสูง พร้อมเทคโนโลยี WindFree™Cooling เอกสิทธิ์เฉพาะสุดล้ำที่เดียวในโลก

- 6 เหตุผลที่ทุกคนควรเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนจอพับได้

- นอนหลับอย่างไรให้มีคุณภาพ ตัวช่วยติดตามรูปแบบการนอนหลับ และพัฒนาการนอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

- IFA 2022: ซัมซุงเดินหน้าส่งต่อวิสัยทัศน์สมาร์ทไลฟ์เพื่อสานต่ออนาคตที่ยั่งยืน

- Galaxy ME Style แต่งสนุก ทุกสไตล์ กับ Galaxy Z Flip4

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก