มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี ดันทักษะดิจิทัลเยาวชนบนเวที ASEAN DSE เผยโฉมตัวแทนเด็กไทย มุ่งสู่การแข่งขันรอบภูมิภาค

  • ฉลองการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers เข้าสู่ปีที่ 5 ทีม Youth Forward จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โชว์ความสามารถโดดเด่นคว้าแชมป์ระดับประเทศไปครอง
  • นับตั้งแต่ปี 2560 การแข่งขันนี้ได้ติดอาวุธความรู้ทางดิจิทัลให้แก่เยาวชนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วมากกว่า 25,000 คน

- 1 ทีม Youth Forward - ภาพที่ 1

กรุงเทพมหานคร, 22 กันยายน 2564 – มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) เดินหน้าจัดการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดยผลการตัดสินทีมผู้ชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้แก่ ทีม ‘Youth Forward’ จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN DSE ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นในเดือน ตุลาคมนี้ ผ่านรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะได้ถูกคัดเลือกจากความสามารถในการคิดค้นแนวคิดที่มีศักยภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหา ในส่วนของเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์, การประยุกต์ใช้งานได้จริง, การริเริ่มนวัตกรรมใหม่และการนำเสนอแผนงานที่น่าสนใจ

ทีมผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ‘Youth Forward’ ประกอบด้วย นางสาวรดา ประไพกรเกียรติ และ นางสาวกัญจรีย์ ศุภวิทยา จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กับโครงการที่มุ่งลดช่องว่างในกลุ่มคนทำงานภาคเกษตรกรรม ผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มเกษตรกร วางรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน

- 2 นางสาวรดา ประไพกรเกียรติ - ภาพที่ 3

นางสาวรดา ประไพกรเกียรติ จากทีม Youth Forward กล่าวว่า “พวกเรามองว่า Data Science เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะมีส่วนช่วยในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสายอาชีพ ถ้ามีทักษะเชิง Data จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ จะทำให้เราวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

สาเหตุที่ทีมของเราเลือกหัวข้อเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม เพราะเป็นหัวข้อที่ยังไม่ถูกพูดถึงมากเท่าที่ควร ประกอบกับภาคเกษตรกรรม เป็นปัจจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศในอาเซียน แต่กลับพบว่ายังมีอุปสรรคและช่องว่างในหลายด้าน เช่น การขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอ จุดมุ่งหมายของเราจึงต้องการยกระดับให้เกษตรกรที่จัดเป็นกลุ่ม Blue Collars มีรายได้เทียบเท่ากับกลุ่ม White Collars ค่ะ”

- 3 นางสาวกัญจรีย์ ศุภวิทยา - ภาพที่ 5

นางสาวกัญจรีย์ ศุภวิทยา จากทีม Youth Forward เผยความรู้สึกว่า “การแข่งขัน ADSE 2564 เปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ทักษะนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการสื่อสาร ต้องสื่อสารให้กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ นอกจากนี้ ยังได้เสริมทักษะด้านการทำงานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม เพื่อร่วมกันทำงานให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด

ส่วนตัวเชื่อว่าทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นอย่าง Soft Skill เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นกัน นอกจากนี้ ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ถ้าปลูกฝังทักษะที่เสริมศักยภาพของเยาวชนอย่างแท้จริง เช่น Data Science, ทักษะด้านดิจิทัล จะทำให้นำไปต่อยอดได้ เพราะเด็กรุ่นใหม่เป็นคนที่มีไอเดียแล้วกล้าที่จะลงมือทำ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ”

- 5 ASEAN DSE 2021 - ภาพที่ 7

การแข่งขัน ASEAN DSE ประจำปี 2564 มุ่งมั่นเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาทักษะที่จำเป็นของเยาวชนผ่านหลากหลายกิจกรรมตลอดการแข่งขัน อาทิ การจัดอบรมด้าน Data Analytics และการแข่งขันที่ดึงศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งโครงการในปีนี้ได้มีเพิ่มเติมเรื่องของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความยั่งยืนเข้ามาจากธีมเดิมที่ยึดแนวทางในการแก้ปัญหาทางสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

อีกทั้ง ยังร่วมมือกับองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ใน 10 ประเทศอาเซียนเพื่อเปิดการอบรมกับกลุ่มเยาวชนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเยาวชนที่มีความบอกพร่องทางด้านร่างกาย ในส่วนของความร่วมมือกับองค์กร NGO ต่างๆ ได้รวมถึงการฝึกอบรม SAP Analytics Cloud ให้กับคณาจารย์และนักศึกษากว่า 11,782 คน

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 158% (ปี 2563 มีเยาวชนและอาจารย์ร่วมอบรม 4,563 คน) และปีล่าสุดมีนักเรียน 714 คนจาก 10 ประเทศทั่วทั้งอาเซียนร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศก่อนเข้าสู่รอบชิงฯ ในระดับภูมิภาค

- 4 เอทูล ทูลิ - ภาพที่ 9

นายเอทูล ทูลิ กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี อินโดไชน่า กล่าวว่า “ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 5 สำหรับการแข่งขัน ASEAN DSE ซึ่ง มีจุดมุ่งหมายในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้กลุ่มเยาวชนที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต โดยปีนี้เราได้เพิ่มหัวข้อด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเข้าไปเป็นหนึ่งในแนวทางหลักของโครงการ

สอดคล้องกับประเด็นปัญหาสำคัญของอาเซียนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เอสเอพี มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดรับความหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ และชื่นชมความตั้งใจของเหล่าเยาวชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเต็มที่ เชื่อมันว่า ASEAN DSE จะช่วยเสริมพลังของเยาวชนอาเซียนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนอนาคตและปูทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

ดร. หยาง มี เอ็ง กรรมการบริหารของมูลนิธิอาเซียน กล่าวเสริม “ASEAN DSE คือ โครงการที่สะท้อนถึงปณิธานของมูลนิธิและ เอสเอพี ที่มีร่วมกัน ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนอาเซียน ผ่านการเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่สำคัญท่ามกลางการสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาขยายขีดความสามารถและรับมือสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต เรารู้สึกประทับใจกับผลงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้นำเสนอสตอรี่บอร์ดโครงการโดยขับเคลื่อนจากอินไซต์เชิงลึก ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มล้ำสมัย เราเชื่อมั่นว่าเยาวชนอาเซียนจะสามารถวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนต่างๆ มีความก้าวหน้า และเราหวังว่าความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้นในภายภาคหน้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ต่อไป”

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 1,200 คน สำหรับรายละเอียดผู้ได้รับรางวัล ระดับประเทศ มีดังต่อไปนี้

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม ‘Caffeine’ ประกอบด้วย นางสาวจิณณ์ รัชโน และ นายกศิฐ์กฤษฎิ์ จันทะเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียน Catholic Junior College (ประเทศสิงคโปร์) กับโครงการซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะทางการแพทย์

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม ‘Double T’ ประกอบด้วย นางสาวธิตา ว่องวานิช และ นายธาม กาลวันตวานิช จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการซึ่งมุ่งวางกลยุทธ์การจัดการของเสียอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั้นตอน

ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีม Youth Forward ร่วมการแข่งขัน ADSE ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบรอบตัดสิน ได้ทาง https://www.facebook.com/ASEANFoundation