AUA ร่วมสนับสนุน Miss Thailand 2023 มอบทุนเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Public Speaking in English

นายเอกพงษ์ ณ ระนอง (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) สถาบันสอนภาษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษและโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 70 ปี ให้การสนับสนุน นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร (ที่ 4 จากซ้าย) Miss Thailand 2023 ด้วยการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Public Speaking in English

ซึ่งเอยูเอออกแบบหลักสูตรเฉพาะให้ตรงกับเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมประเทศไทย ณ สหรัฐอเมริกา และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สามารถสื่อสารกับผู้เข้าร่วมประกวด และแสดงศักยภาพในการตอบคำถามบนเวทีได้อย่างโดดเด่นและก้าวไกลบนเวทีระดับโลก ม.ล. ฐนิสา เธเรซ่า ชุมพล, นางสาวสยมาส พิณประดิษฐ์, นายวันชนะ มั่นจงดี ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก้าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) เมื่อเร็วๆ นี้

Pic2