เปิดแนวคิด 3 มุมมอง ความแตกต่างที่เหมือนกันของพนักงาน AXONS แบรนด์ AgriTech ที่มุ่งหวังผลักดันเกษตรเทคโนโลยีของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกด้วยสายเลือดคน IT ยุคใหม่

Lazada

- 1 25 - ภาพที่ 1

ในยุคที่คนให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) ทั้งด้านความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน หรือการทำธุรกิจและอุตสาหกรรม คำว่า AgriTech (Agriculture Technology) ก็ถูกพูดถึงบ่อยขึ้นมาก ซึ่งก็คือนวัตกรรมที่ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อลดการใช้แรงงานสิ่งมีชีวิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต ตอบสนองแนวคิดการลดภาวะโลกร้อน และยังอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และที่สำคัญอย่างยิ่งยวดกับประเทศไทยที่วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในประเทศพึ่งพาอาชีพด้านเกษตรกรรมมาช้านาน

- AXONS LineOA - ภาพที่ 3

AXONS (แอ๊กซอน) ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ให้กับภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแบบครงวงจรฝีมือคนไทย และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้านเทคโนโลยีของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในการก้าวสู่ “ครัวของโลก” มาแล้วด้วย โดย AXONS เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายสู่ความเป็นผู้นำด้าน AgriTech เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการห่วงโซ่อาหารของไทย เชื่อมโยงกับระดับโลกอย่างครบวงจร ซึ่งการจะไปถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น AXONS ต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานทัศนคติอันเข้มแข็งให้กับคนในองค์กร ให้ทุกคนเห็นภาพเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกัน มอบลู่ทางให้ได้ค้นหาความฝันตามเส้นทางที่ตนถนัด เมื่อมีความมุ่งมั่น หนทางสู่การเปลี่ยนแปลงก็ย่อมปรากฏชัดเจน และนี่คือสิ่งที่ 3 คน IT รุ่นใหม่จาก AXONS ต้องการจะบอกเรา

- 2 15 scaled - ภาพที่ 5

ต้องมีความเข้าใจโลกยุค 4.0

คุณยงค์ยุทธ์ บูรณเทพาภรณ์ AVP- Strategy and Digital Transformation กล่าวว่า “AXONS คือเบื้องหลังความสำเร็จของวงการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมมากว่า 40 ปี โดยมีคู่ค้าคนสำคัญอย่าง บริษัท เจริญภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จากเดิมเราเคยทำเพียงสนับสนุนซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในยุคก่อน ในสมัยนั้นระบบ IT จะง่ายตรงที่มีคำสั่งอะไรมา คน IT ก็จะนำมาแก้ไขเป็นรายกรณีและจบลงแค่นั้น เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นโลกยุค 4.0 ความสำคัญของ IT ในโลกยุคนี้คือการให้ความสำคัญกับลูกค้า มองความต้องการของพวกเขาเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน (Customer Centric) โดยเน้นปัญหาที่หน้างานจริงของลูกค้ามาออกแบบคุณค่าการทำงาน หน้าที่ของผมคือการเปลี่ยนภาพการทำงาน IT ให้เป็นยุค 4.0 โดยมี 3 หัวใจหลัก ได้แก่ การพัฒนาคน กระบวนการ และเทคโนโลยี

“ในส่วนของการ พัฒนาคน ต้องเล่าว่าคนยุคใหม่มีประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์มาก่อนแล้ว หลายคนอยู่ในยุคที่เติบโตมากับสมาร์ทโฟน หรือระบบอัจฉริยะต่างๆ และมีตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ดีในตลาดอยู่รอบตัวเต็มไปหมด ฉะนั้นการปรับคนให้เข้ากับโลกยุค 4.0 ต้องทำให้คน AXONS มีสกิลในการเข้าใจปัญหาลูกค้าและดีไซน์ประสบการณ์ที่แก้ปัญหาจริงให้กับลูกค้าให้ได้ ถัดมาคือเรื่องกระบวนการทำงาน ที่เน้นการให้ความสำคัญของเรื่องการส่งมอบให้เร็วและมีคุณภาพ โดยมีเวลาเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุด เพราะธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นกระบวนการทำงานก็ต้องใช้ความเป็น Agile มากขึ้น โดยจะเน้นเรื่องการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง ต้องเอาสิ่งที่ส่งมอบแต่ละเวอร์ชั่น ไปทดสอบตลาด และลูกค้าเสมอ

ส่วนลักษณะซอฟต์แวร์และการส่งมอบที่จะเปลี่ยนไปแบบ Agile หากเล่าให้เห็นภาพง่ายๆ ให้นึกถึงถ้าลูกค้าต้องการพาหนะที่จะเดินทางจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เราคงไม่เริ่มด้วยการสร้างเครื่องบินให้ลูกค้า เพราะเสี่ยงที่จะไม่ตอบโจทย์ หรือใช้ทรัพยากรไม่ถูกต้อง เราอาจจะคุยเรื่องประสบการณ์การเดินทางของลูกค้าว่าระหว่างเดินทาง เป็นการเดินทางแบบไหน อาจจะออกแบบให้เป็นมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ขนาดเล็ก ที่เหมาะสมกับการเดินทางครอบครัว หรือคู่รักก่อน โดยที่เราจะไม่ไปสร้างปืนใหญ่มายิงยุง แต่ต้องทำซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ได้ตรงที่สุด ท้ายสุดคือ ด้านเทคโนโลยี เราเน้นการผลิตงานที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น ผ่าน PDCA ซึ่งหมายถึง Plan (วางแผนด้วยการเห็นจุดเจ็บปวดและปัญหา) Do (ลงมือทำ เน้นประสบการณ์ลูกค้า) Check (ตรวจสอบด้วยข้อมูล) Adjust (ปรับเปลี่ยนและต่อยอด) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่บริษัทเทคฯ ยุคใหม่ก็ให้ความสำคัญเช่นกัน”

- 3 10 scaled - ภาพที่ 7

ต้องมีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า

คุณอรรถวุฒิ ศักดาภินันท์ General Manager (Business Partner)  เล่าว่า “งานของผม คือการให้คำปรึกษาทั้ง Business Unit กับคู่ค้าและลูกค้า ในการพัฒนาระบบ IT ภายในของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มผลผลิต การแก้ pain point การลดจำนวนภาระงาน ให้กับ User เราจะนำองค์ความรู้ที่เรามี รวมถึง Solutions ต่าง ๆ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปนำเสนอผู้ใช้งาน จนกว่าจะเกิดความพอใจทั้งสองฝ่าย ตามด้วยการลงพื้นที่จริงเพื่อดูสภาพงานที่แท้จริง และปิดท้ายด้วยการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์

ตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การพัฒนา LINE OA Wet Market บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ ‘ตลาดสดทั่วไทย’ สำหรับกลุ่มธุรกิจแบบ B2B ที่ต้องการสร้างช่องทางในการคอมมูนิตี้กับคู่ค้า เช่น พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด และแก้ไข pain point ที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง คือ ธุรกิจได้ยอดขาย ส่วนลูกค้า (End user) ได้สิทธิประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกแล้ว ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์และคู่ค้าได้ในระยะยาว ขณะที่ด้าน IT จะได้รับข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานจำนวนมาก สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Line OA นี้แล้วกว่า 2 หมื่นราย

ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ เกิดจาก Passion และความตั้งใจของทีมงานทุกคน รวมถึงการที่ทีมงานลงหน้างานจริง ทำให้รับรู้ปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด กล่าวได้ว่าเราคือ “เพื่อนคู่คิด” ในธุรกิจของบริษัทคู่ค้า และโดยเฉพาะ New Business ที่เพิ่งเริ่มตั้งตัว ธุรกิจใหม่เหล่านี้มักจะขาดองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้นในยุคที่โลกหมุนไปเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจใหม่จะมีข้อจำกัดเรื่องเวลา หากเปิดตัวช้ากว่า หรือคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการไม่ดีเท่าเทียมกับคู่แข่งในระดับใกล้เคียงกัน ก็อาจทำให้เสียเปรียบตั้งแต่เริ่ม ฉะนั้นนอกจากทักษะด้านเทคโนโลยีแล้ว คน IT ยุคใหม่จะต้องมีความรู้ด้านธุรกิจติดตัวไว้เพื่อจะตอบโจทย์ อำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายได้ดีที่สุด

ต้องเป็นคนหลังบ้านที่เข้าใจคนหน้าบ้าน

ตำแหน่ง UX/UI Designer คือ ทีมเบื้องหลังในการสร้างเบื้องหน้าที่ดี ซึ่งเราได้ คุณราศี อิสราสิริ Senior User Experience Designer มาเล่าถึงความเป็นคน IT ในมุมมองของฝ่าย UX/UI ว่า “หน้าที่ของเราเริ่มจากการเข้าใจความต้องการลูกค้า โดยต้องเข้าใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์ (Product) ที่เรากำลังจะเข้าไปสำรวจนั้นเกี่ยวกับใครหรือเป็นธุรกิจในรูปแบบใด และมี pain point อะไรบ้าง ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงพื้นที่จริง โดยเริ่มจากการพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน เพื่อหาว่าเราจะสามารถช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาอะไรที่เขาประสบอยู่ได้อย่างตรงจุด จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในรูปแบบ Journey Analysis โดยส่งต่อไปยัง PO (Product Owner) ที่รับผิดชอบคู่ค้าหรือลูกค้า และช่วยดูว่าเมนูหรือฟังก์ชั่นแบบนี้เหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่ เพื่อให้แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และตรงใจ”

- 4 9 scaled - ภาพที่ 9

“ความท้าทายสำคัญของงานนี้คือเราต้องเป็นคนที่เข้าใจ พร้อมที่จะช่วยเขาแก้ไขปัญหา ดังนั้นการได้ลงพื้นที่ไปคุยกับลูกค้าจึงมีความสำคัญ และจำเป็นมาก เพราะหากเลือกคุยผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียว ก็จะไม่ได้เห็นสีหน้า แววตา หรือน้ำเสียง เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าเรายังมีอะไรที่พลาดไป และลูกค้าพอใจผลงานของเรามากน้อยเพียงใด โดยที่เราก็สามารถสอบถามตรงนั้นเลยว่าลูกค้าต้องการให้เราเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เพื่อพัฒนางานออกมาได้สมบูรณ์มากที่สุดและในท้ายสุด”

- 5 3 scaled - ภาพที่ 11

คุณสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารแบรนด์ AXONS ก็ได้กล่าวสรุปว่า “AXONS การันตีคุณภาพองค์กรด้วยความสำเร็จของการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับคู้ค่าอย่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารระดับโลก ในฐานะทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังมาตลอดกว่า 40 ปี ซึ่งทั้งหมดนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดกำลังสำคัญอย่างบุคลากรที่มีแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกการเติบโตของเรามีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน เพราะเราไม่ใช่เป็นเพียงนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะให้วัตถุดิบทุกชนิด อาหารทุกจาน ที่เสิร์ฟไปยังทุกโต๊ะ ล้วนเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเติบโตอีกระดับสู่การเป็น “โอเพ่น แพลตฟอร์ม” (Open Platform) มุ่งพัฒนา AgriTech ผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้นำด้านเกษตรกรรมที่โดดเด่นในเวทีโลก เพื่อยกระดับให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุข”

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของแอ๊กซอนได้ที่ https://www.axonstech.com หรือ contact@axonstech.com

ติดตามเพจ