BCH ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เจนเนอราลี่ประกันชีวิต

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการความร่วมมือดูแลคุณแม่และลูกน้อย “Smart Family and Mom” ณ ห้องประชุมชั้น 24 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถ.แจ้งวัฒนะ

S 19046464

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) , คุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) , ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล , คุณชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายช่องทางตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) , คุณฐิติเมตต์ ธำรงพีระสิทธิ์ DCAO ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) และคุณพงศ์หฤษฏ์ ธนพลชยมงคล ผู้อำนวยการภาคฝ่ายตัวแทน (VP) บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) และคุณฐิติเมตต์ ธำรงพีระสิทธิ์ DCAO ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม

ซึ่งความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เนื่องจากทาง BCH รวมถึง เจนเนอราลี่ประกันชีวิตเห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของคนไทย ให้มีหลักประกันการดำรงชีวิตด้วยความมั่นคง และแบ่งเบาภาระต่อสังคม ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงสิทธิการรักษามากขึ้น โดยปราศจากความกังวลด้านค่ารักษาพยาบาลหรือสิทธิต่าง ๆ ที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ

ทั้งนี้ ทาง BCH ได้ให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงแต่การแพทย์การรักษาพยาบาลซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับคนที่อยู่เบื้องหลังผู้ป่วยให้คลายความกังวลด้านค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย