บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการธุรกิจทางพิเศษและระบบราง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของไทย ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงพัฒนาบริการ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

ความร่วมมือดังกล่าว มีแผนการดำเนินงานร่วมกันในการศึกษาและพัฒนาการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การซื้อหรือเติมเงินบัตรโดยสารรถไฟฟ้า ณ จุดจำหน่าย

การเติมเงินบัตรโดยสารแบบออนไลน์ (online top -up) และการชำระค่าโดยสารผ่านมือถือโดยไม่ใช้บัตร (mobile payment) ในอนาคตด้วยแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท (TrueMoney Wallet) ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีแผนดำเนินงานขยายการพัฒนาการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังร้านค้าต่างๆ ภายใน Metro Mall ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT

และผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นการร่วมพัฒนาบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการขนส่งสาธารณะให้เกิดนวัตกรรมที่เทียบเท่ากับการบริการในระดับสากล