Bidmath ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีและข้อมูล

กรุงเทพฯ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 — Bidmath ในฐานะผู้นำที่ให้คำปรึกษาด้านการทำโฆษณาและให้ข้อมูลแบบ Programmatic ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว Bidmath ให้ความสำคัญกับการศึกษาและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ โดยในปีนี้ Bidmath ยังคงสานต่อความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (B.J.M.) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร Digital Strategy

- Bidmath Thammasat - ภาพที่ 1

หลักสูตรสื่อดิจิทัลนี้ จะครอบคลุมถึงความเข้าใจด้านข้อมูล วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในเชิงธุรกิจ ตลอดจนเส้นทางของลูกค้าและการติดตามผลอีกด้วย ทั้งนี้ Bidmath มุ่งเน้นไปที่นักเรียนนักศึกษา โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาในส่วนของวิธีการและการใช้งานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการทำงานในอนาคต

ทีม Bidmath นำโดย เนธาเนียล แอคตัน, เคเค ชามาร์, ฐิศิรักน์ พิตยกูลศาล, จันทิมา พุคยาภรณ์ และ อนิเกธ กุลกรณี ได้กล่าวถึงหัวข้อและเนื้อหาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมประเภทของข้อมูลและการใช้งานข้อมูลนั้น ๆ โดยอ้างอิงตัวอย่างในระบบนิเวศ (ecosystems) ของ Google และ Apple iOS และจัดทำแบบทดสอบเชิงโต้ตอบกับนักศึกษา

ในยุคดิจิทัลที่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อและการโฆษณาได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลบนโลกออนไลน์ ดังนั้นนักศึกษาด้านสื่อจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานของข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยุคที่เรื่องของความเป็นส่วนตัวและข้อบังคับของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักศึกษาที่ย้ายเข้ามาในสาขานี้จึงควรที่จะมีความเข้าใจและความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นในฐานะตัวแทนของลูกค้า

หลังจากนักศึกษาทำแบบทดสอบเชิงโต้ตอบแล้ว โดยแบบทดสอบจะครอบคลุมคำถามเกี่ยวกับข้อมูลแบบ First-Party Data การใช้งานสื่อและการเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม นักศึกษาจะต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อตอบคำถามแบบปรนัยและคำถามจริง-เท็จ เพื่อรับรางวัลและเพื่อแสดงความสามารถของตนลงบน Dashboard การทดสอบนั้นจัดอันดับตามเวลาจริงซึ่งจัดทำโดย Bidmath

Bidmath เป็นบริษัทที่อยู่ในระดับแนวหน้าในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเปิดใช้งาน และการใช้ AI ภายใน Programmatic media และเรายังคงมองหาผู้มีความสามารถใหม่ ๆ ตั้งแต่ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ไปจนถึงการว่าจ้างผู้ที่มีประสบการณ์ในทุกแผนกเพื่อสนับสนุนฐานลูกค้าของเรา ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก