Binance ร่วมเป็นสมาชิก Chamber of Digital Commerce (หอการค้าพาณิชย์ดิจิทัล) มุ่งผลักดันการร่างกรอบกํากับดูแลอุตสาหกรรมคริปโต

Lazada

Chamber of Digital Commerce - Binance joins Chamber of Digital Commerce - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ (20 ธันวาคม 2565) Binance (ไบแนนซ์) ผู้นำบล็อกเชนอีโคซิสเต็ม (Blockchain Ecosystem) ระดับโลก ซึ่งอยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของหอการค้าพาณิชย์ดิจิทัล (Chamber of Digital Commerce) ซึ่งเป็นสมาคมธุรกิจการค้าบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนํา ในฐานะคณะกรรมการบริหารของหอการค้าฯ ร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบล็อกเชนให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

โจแอนน์ คับบา รองประธานฝ่ายกิจการสาธารณะของ Binance กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรที่ทำงานอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และแวดล้อมไปด้วยกฎระเบียบที่มีความซับซ้อน การทํางานร่วมกับผู้กําหนดนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรม อาทิ หอการค้าพาณิชย์ดิจิทัล จึงถือเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งต่อการสานต่อภารกิจร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านกฎระเบียบที่มีความเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชน ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการปกป้องให้กับผู้ใช้งาน”

ด้าน เบลน รีธไมเยอร์ รองประธานฝ่ายกิจการสาธารณะของหอการค้าพาณิชย์ดิจิทัล กล่าวว่า “เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนคืออนาคตของอุตสาหกรรมการเงิน เราจึงมีสมาชิกที่มาจากตัวแทนขององค์กรชั้นนําต่างๆ ที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ระบบการเงินมีความมั่นคงและครอบคลุมมากขึ้น โดย Binance ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําของอุตสาหกรรมในระบบนิเวศใหม่นี้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับ Binance และการเข้ามามีส่วนร่วมของพวกเขาในคณะกรรมการบริหารของเรา”

“หอการค้าพาณิชย์ดิจิทัลถือเป็นกระบอกเสียงสำคัญในด้านการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีบล็อกเชน เราจึงตั้งตารอคอยที่จะได้ทํางานร่วมกับหอการค้าฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันในระยะยาว ซึ่งปัจจุบัน เราได้เริ่มนำเทคโนโลยี Web3 เข้ามาใช้งาน และกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจโลก” คับบา กล่าวเสริม

ทั้งนี้ Binance จะทํางานร่วมกับหอการค้าพาณิชย์ดิจิทัล รวมไปถึงทีมงาน และสมาชิกของหอการค้าฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความรู้ สนับสนุน และนําเสนอโซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างเร็วที่สุด โดย Binance จะเข้าร่วมในการทำงานด้านการวิจัย การเสวนากลุ่มย่อย การเป็นสมาชิกคณะทํางาน ไปจนถึงการปรึกษาหารือกับผู้กําหนดนโยบายและหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดกฎระเบียบและนโยบายที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้ใช้งานต่อไป

ในฐานะที่หอการค้าพาณิชย์ดิจิทัลเป็นสมาคมธุรกิจที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมบล็อกเชนแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คณะกรรมการบริหารจึงได้มีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและจัดวางกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการยอมรับ รวมถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ใช้บล็อกเชน ผ่านการให้องค์ความรู้ การสนับสนุน และการทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้กําหนดนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และอุตสาหกรรม ซึ่งหอการค้าฯ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม การจ้างงาน และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ติดตามเพจ