Binance เดินหน้ากองทุนฟื้นฟูอุตสาหกรรมคริปโต ผ่านการลงทุนใน GOPAX ประเทศเกาหลีใต้

Lazada

กรุงเทพฯ (13 กุมภาพันธ์ 2566) – Binance ผู้นำบล็อกเชนอีโคซิสเต็ม (Blockchain Ecosystem) ระดับโลก และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมอัดฉีดเงินทุนใน GOPAX กระดานเทรดคริปโตชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ ผ่านกองทุน Industry Recovery Initiative (IRI) เพื่อสนับสนุนคำขอในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ตลอดจนการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ช่วยเหลือผู้ใช้ GoFi ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Genesis Global Capital เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

Binance - KV TH - ภาพที่ 1

โดย Binance ยังได้วางแผนที่จะทำงานร่วมกับ GOPAX อย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับความรู้และเพิ่มการรับรู้ด้านบล็อกเชนให้แก่ผู้ใช้ผ่าน Binance Academy ศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดกว้างด้านบล็อกเชนและคริปโต ตลอดจนการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศเกาหลีใต้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีและสภาพคล่องของสินทรัพย์ดิจิทัล มาปรับใช้เพื่อสนับสนุน ecosystem ในเกาหลี

 

นายฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao, CZ) ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Binance กล่าวว่า “Binance มุ่งมั่นในการปกป้องเหล่าผู้ใช้ของเรา รวมถึงอุตสาหกรรมคริปโตโดยรวม ซึ่งกองทุน Industry Recovery Initiative เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตแต่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมา โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกับ GOPAX ในครั้งนี้จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมคริปโตและบล็อกเชนของเกาหลีขึ้นมาใหม่อีกครั้ง”

 

ทั้งนี้ กองทุน Industry Recovery Initiative เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปลายปี 2022 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับองค์กรที่มีความสนใจใน Web3 ได้ร่วมลงทุนในโปรเจกต์ของผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากกลไกตลาด รวมถึงการสนับสนุนด้านแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างองค์กรที่มั่นคงต่อไปในอนาคต โดยองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงความทุ่มเทในการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับอุตสาหกรรม มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจน รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย

ติดตามเพจ