Binance จดทะเบียนเป็นสถาบันทางการเงินเพื่อจัดการและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในสวีเดน ภายใต้ชื่อ Binance Nordics AB

Binance Nordics AB - Swedish FSA grants Binance seventh regulatory TH - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ (13 มกราคม 2566) – Binance (ไบแนนซ์) ประกาศการจดทะเบียนเป็นสถาบันทางการเงินเพื่อจัดการและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ชื่อ Binance Nordics AB หลังจากขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสวีเดน (Swedish Financial Supervisory Authority – Swedish FSA) เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ ประเทศสวีเดนเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปลำดับที่ 7 ที่อนุญาตให้ Binance จดทะเบียนดำเนินการภายในประเทศต่อจากประเทศฝรั่งเศส อิตาลี ลิทัวเนีย สเปน ไซปรัส และโปแลนด์

Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงทำให้การจดทะเบียนของ Binance Nordics AB ครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวสวีเดนสามารถเข้าถึงบริการด้านคริปโตเคอร์เรนซีและ Web3 ของ Binance รวมถึงการฝาก-ถอนเงินสกุลยูโร การซื้อคริปโตด้วยเงินสกุลยูโรและบัตรเครดิต Visa[1] ได้อย่างสะดวก

ริชาร์ด เทง (Richard Teng) หัวหน้ากลุ่มทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ของ Binance กล่าวว่า “Binance ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศเพื่อรักษามาตรฐานสากล ซึ่งการจดทะเบียนการดำเนินงานในประเทศสวีเดนครั้งนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของทีมงาน Binance ที่มีต่อตลาดและผู้ใช้งานชาวสวีเดน โดยเรารู้สึกขอบคุณหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินประเทศสวีเดนเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยสนับสนุนในทุกขั้นตอนที่ผ่านมา”

รอย แวน คริมเปน (Roy van Krimpen) หัวหน้ากลุ่มนอร์ดิกและเบเนลักซ์ กล่าวเสริมว่า “จากการที่สวีเดนได้มีการยอมรับกฏหมายของสหภาพยุโรป พร้อมทั้งข้อกำหนดส่วนท้องถิ่น ทำให้ Binance Nordics AB ได้มีการนำนโยบายด้านความเสี่ยงและการต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering – AML) มาปรับใช้เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานอันเข้มงวดนี้ ซึ่งแผนงานใหญ่ต่อไปของเรา คือการโอนถ่ายข้อมูล การเปิดตัวการดำเนินงานในประเทศอย่างเป็นทางการ รวมถึงการว่าจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่มีความสามารถ การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ด้านคริปโตในประเทศสวีเดนให้มากขึ้น”

[1] ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ชาวสวีเดน ประกอบด้วย การซื้อ/ขายคริปโตด้วยสกุลเงินยูโร, การซื้อขายแบบสปอต (Spot trading), การซื้อขายมาร์จิน (Margin trading), การล็อกเหรียญผ่าน Binance Earn (Stake through Binance Earn), Binance Pay, Binance Pool, ตลาด NFT, Fan Tokens, Binance Visa Card, ฟังก์ชันการแปลง crypto (Crypto convert function), Launchpad, Launchpool, การฝากเหรียญ, BNB Vault การลงทุนอัตโนมัติ

(Auto-investment) และการรับฝาก (Custody)