BTS ออกมาตรการ “ขยายเวลาบัตรโดยสาร” คืนเที่ยวเดินทางชดเชยโควิดในช่วง 18 เม.ย.-31 พ.ค. 64

Lazada

- bts Skytrain cover - ภาพที่ 1

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา อย่างที่ได้เห็นกันว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS โดยมีการออกนโยบายให้ BTS คืนเที่ยวบัตร รอบปี 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการ “ขยายเวลาบัตรโดยสาร” เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อเป็นการให้กำลังใจ พร้อมร่วมสู้วิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

- 20210501 IQN BTS.png - ภาพที่ 3

โดยนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่า ขณะนี้ BTS และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) ได้ร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ตามที่ได้มีการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) (ฉบับที่ 20, ฉบับที่ 22) ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน พิจารณาให้เจ้าหน้าที่และพนักงานปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้ออกมาตรการดูแลผู้โดยสารเป็นครั้งที่ 3 โดยการ “ขยายเวลาบัตรโดยสาร” ที่มีเที่ยวเดินทางในบัตรหมดอายุตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาติดต่อ เพื่อรับสิทธิ์ขยายเวลาและเติมเที่ยวเดินทางได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 64 โดยเที่ยวเดินทางจะมีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริการขบวนรถไฟฟ้าทั้งหมด 98 ขบวน โดยวิ่งด้วยความถี่สูงสุด 2 นาที 25 วินาทีในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการ Social Distancing และยังคงยืนยันที่จะรักษามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวดต่อไป

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก

bts.co.th

ติดตามเพจ