คณบดีแพทย์ทั่วประเทศยันปริมาณซีเซียม-137 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อย

ซีเซียม-137 - c1 2534650 230323154453 - ภาพที่ 1
คณบดีแพทย์ทั่วประเทศ ยันปริมาณซีเซียม-137 ที่สูญหาย เทียบเท่าทำซีที สแกน 1 ครั้ง ชี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อย
ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์สังกัด อว.ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบ และติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหายที่ จ.ปราจีนบุรี โดย คณะแพทย์ทุกแห่งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม 4 ข้อ ต่อคณะแพทยศาสตร์ และโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในสังกัด อว.ดังนี้
1.ให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อค้นหา และรายงานผู้ที่มีอาการ หรือมีประวัติเข้ากันได้กับการได้รับสารรังสีย้อนหลัง 3 เดือน รวมทั้ง เฝ้าระวังสถานการณ์ หากพบมีผู้ป่วยต้องสงสัยว่าจะได้รับสารรังสี หรือหากพบคลัสเตอร์ในพื้นที่ใด ขอให้รายงานเข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติการของ อว.และเข้าไปดูแลโดยทันที
2.คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล ที่มีความสามารถในการตรวจการสัมผัสสารรังสี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ปัสสาวะ หรืออื่นใด หรือหากมีผู้เชี่ยวชาญ หรือเครื่องมือให้แจ้งมาที่ศูนย์ปฏิบัติการของ อว.เพื่อให้เกิดการสนธิกำลังโดยทันที
3.มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้พื้นที่เหตุการณ์ ซึ่งมีเครือข่ายแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ที่ประสงค์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เข้าไปร่วมดำเนินการโดยทันที ทั้งในแง่การดูแลสุขภาพ ความรู้สึก และความวิตกกังวล
4.ให้นักวิชาการ แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเข้าใจง่ายต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดความตระหนกในสังคม รวมทั้ง ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาต่อประชาชน

ติดตามเพจ